Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Magdalenes 25

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
10214
Adreces:
Carrer Magdalenes 25
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430973,00000 | UTM Y: 4581995,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

Les dues intervencions arqueològiques realitzades al carrer Magdalenes consistents en el seguiment de l’obertura de rases perimetrals per a bastir murs pantalla primer, i de rebaixos a tot els solar després, per tal de documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats positius. Cal dir que totes les restes documentades estigueren condicionades i afectades en menor o major mesura per l’execució general de l’obra. Si bé inicialment es va fer un control arqueològic d’uns sondejos i del perímetre que havia d’acollir els murs pantalla per tal de localitzar les possibles restes arqueològiques que podrien estar afectades per la construcció del soterrani del futur edifici, finalment només s’actuà en les estructures localitzades en el perímetre afectat pel mur pantalla. Les estructures localitzades en la resta del solar no s’excavaren fins a la segona intervenció per decisió del promotor de l’obra.
Cal comentar la repercussió negativa sobre les restes arqueològiques, que va suposar el procés d’enderroc i retirada de runa constructiva en el procés general de l’obra destinada al solar número 25 del Carrer Magdalenes, ja que va suposar un rebaix considerable d’estrats arqueològics. Aquest rebaix es va realitzar sense cap mena de control arqueològic, i es va dur a terme molt abans de qualsevol intervenció arqueològica. Un altre condicionant estigué relacionat directament amb les necessitats relatives de l’obra. Un cop documentades i desmuntades les restes arqueològiques afectades per les pantalles de fonamentació del nou edifici, els responsables de l’obra varen creure convenient introduir una retroexcavadora amb finalitats no esclarides encara avui dia, i rebaixar considerablement el solar, amb totes les conseqüències d’afectació que aquest fet suposa a les possibles restes arqueològiques.
Malgrat aquests inconvenients es pogueren documentar, arran de les dues intervencions, una sèrie d’elements arqueològics localitzats en quatre estadis cronològics diferents:
Segle I dC: es documentà una pilastra de l’aqüeducte romà que, suposadament, formava part del procedent de Montcada juntament a les restes del carrer Duran i Bas. Tal i com va succeir en el carrer Duran i Bas, les restes d’aqüeducte de Magdalenes 25, estaven integrades en el mur de separació de dues cases (números 25 i 23). Aquesta circumstància fa plantejar-se la possibilitat de que hi puguin haver més restes d’aquest aqüeducte en llocs puntuals, com els murs de separació de les cases actuals del carrer Magdalenes i carrer de N’Amargós. Cal destacar la cota elevada en que aparegueren les restes romanes, a pocs centímetres del que seria el paviment antic de la casa enderrocada.
Segles IX-XI: les restes arqueològiques d’aquesta cronologia, es limitaren a dues sitges documentades totalment, malgrat no estaven associades a altres tipus d’estructures. Aquestes estarien relacionades amb tasques agrícoles o a nous assentaments a conseqüència d’un nou ordre territorial i urbanístic basat en l’aparició de suburbium fora muralla.
Segle XV: d'aquest segle es va documentar una possible fossa sèptica, excavada en el substrat geològic, obrada i de planta rectangular.
Pel que fa referència al context històric de la zona al segle XV, es pot afirmar que estava ocupada per un convent fundat el 1364 i/o 1365. Posteriorment, l’any 1372, es va adoptar la regla de Sant Agustí i al 1500 va passar a ser de les monges Agustines de Santa Maria Magdalena. Sembla que el convent fou enderrocat l’any 1877.
Malgrat tot, no es pot relacionar la troballa d’aquesta fossa sèptica amb el convent de les Magdalenes, ja que no es van documentar restes d’aquest període atribuïbles al convent.
Segles XVI-XIX: d’aquesta forquilla cronològica s’exhumaren pous i retalls irregulars, que no donaren una informació massa significativa.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

    Carrer de les Magdalenes

    Pel convent que en deien de les Magdalenes, establert en el carrer en el segle XIV, l'any 1372, essent bisbe Pere de Planella. Fou abandonat el 1835 (desamortització) i recuperat posteriorment, fins que l'any 1868 (Revolució de Setembre) s'expulsaren les monges del convent per acollir-hi els 'voluntaris de la llibertat'. Fou enderrocat el 1880.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Aqüeducte

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Convent

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2 de novembre - 31 de desembre de 2004 / 21 de març - 8 d'abril del 2005
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Damià Griñó Marquez - ATICS SL
Motivació:
Edifici nova planta
Promotor/propietari:
Carme Espinal / Carme Espinal
Data:
9 - 16 de maig del 2005
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Mikel Soberón Rodriguez - CODEX
Motivació:
Edifici nova planta amb soterrani
Promotor/propietari:
Carme Espinal / Carme Espinal

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • PUJADES CAVALLERIA, J., 2006. "Balanç anual de l’activitat arqueològica a la ciutat", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 02, MHCB, Barcelona, pp. 155-171.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona