Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Avinyó

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Avinyó
Carrer Cervantes
Carrer n'Arai
Plaça George Orwell
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431215,00000 | UTM Y: 4581383,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica realitzada que consistia en el control arqueològic per a l’obertura d’una rasa destinada a la xarxa elèctrica, va concloure amb resultats positius.
La rasa realitzada, de 160 m., comptava amb una amplada aproximada de 80 cm. i una profunditat d’entre 50 i 80 cm. Cal destacar que a l’alçada dels números 2 i 4 del carrer Cervantes es va documentar un tram de la muralla romana, així com les cotes superficials de l’estratigrafia associada al monument. Es tractaria del tram comprès entre les torres 50 i 51.
Es va poder documentar, alguns carreus dels dos paraments de la muralla fundacional i una part del seu rebliment en opus caementicium amb una amplada total d’1.90cm. Adossada a aquesta estructura trobem la muralla de finals del segle III d.C, amb una amplada de 2,03 cm i amb una potència màxima documentada de 80 cm. Pel costat interior del recinte s’hi adossava un estrat de color fosc, amb material tardo antic, mentre que en el de la banda exterior es va documentar una claveguera d’època contemporània i un nivell d’enderroc, que cal relacionar probablement, amb les obres d’enderroc a la segona meitat del segle XIX, de l’anomenat Palau Reial Menor i l’obertura del carrer Cevantes.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
R-I--51-0417
Comentari:
Decret de protecció dels castells espanyols
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Conjunt de la muralla romana

Actuacions:

Data:
Del 25 de juny al 31 d'octubre de 2012
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Alessandro Ravotto, Atics, s.l.
Motivació:
Instal·lació i renovació de la xarxa elèctrica
Promotor/propietari:
FECSA-ENDESA

Documentació

Bibliografia:

  • BALIL, A., 1961. "Las murallas bajoimperiales de Barcino", Anejos de Archivo Español de Arqueología II, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2010. Les muralles de Barcino. Noves aportacions al coneixement de l'evolució dels seus sistemes de fortificació, Institut de Cultura - MUHBA, Barcelona.
  • RAVOTTO, A., 2012. "Muralla romana. Carrer de Cervantes", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2012. Muhba, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. p.121
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1959. "Las excavaciones de la muralla de la calle Tapinería de Barcelona", Zephyrus, X, Salamanca, pp. 129-141.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona