Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Baixada Llibreteria 9

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Baixada Llibreteria 9
Pend: prop_151:
UTM X: 431289,00000 | UTM Y: 4581697,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

Amb motiu de la pavimentació del carrer Baixada de Llibreteria fins la plaça de l’Àngel es va poder practicar un conjunt de cales a la confluència dels dos carrers. Aquestes cales, sembla ser, van arribar fins el subsòl i van posar al descobert uns grans carreus de pedra de Montjuïc, els quals es van identificar com part de la porta del nord-est de la muralla romana, una de les portes del 'cardo maximus', i que en època medieval es coneixia com Portal Major.
A la vegada, es va documentar una claveguera d’època romana que travessava aquesta porta i també es posaren a la llum mínimes restes de la torre romana 18.
Amb aquesta actuació es va poder comprovar que les cases situades a dreta i esquerra, fent cantonada entre la Baixada i el carrer Tapineria, la una, i la plaça de l’Àngel, l’altre, construïdes a mitjans del segle passat desprès de l’enderroc de la Cort del Veguer, disposaven de soterranis que amb una fondària superior als fonaments de la muralla havien destruït qualsevol resta d’aquesta.

Pend: EnImatges


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Altres

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Desconegut

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
20-04-1949
Pend: prop_64:
05-05-1949
Pend: prop_65:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Pend: prop_67:
Decret de Protecció de castells espanyols.
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt de la muralla romana.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Agost de 1965
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
J. de C. Serra i Rafòls / A. M. Adroer - MHC
Pend: prop_118:
Pavimentació del carrer.
Pend: prop_119:
MHC

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

  • ,
  • ADROER, A.M., 1965."Campañas Arqueològicas Municipales", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad VIII; Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 145-148.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona