Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Baixada Llibreteria 9

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Baixada Llibreteria 9
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431289,00000 | UTM Y: 4581697,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Amb motiu de la pavimentació del carrer Baixada de Llibreteria fins la plaça de l’Àngel es va poder practicar un conjunt de cales a la confluència dels dos carrers. Aquestes cales, sembla ser, van arribar fins el subsòl i van posar al descobert uns grans carreus de pedra de Montjuïc, els quals es van identificar com part de la porta del nord-est de la muralla romana, una de les portes del 'cardo maximus', i que en època medieval es coneixia com Portal Major.
A la vegada, es va documentar una claveguera d’època romana que travessava aquesta porta i també es posaren a la llum mínimes restes de la torre romana 18.
Amb aquesta actuació es va poder comprovar que les cases situades a dreta i esquerra, fent cantonada entre la Baixada i el carrer Tapineria, la una, i la plaça de l’Àngel, l’altre, construïdes a mitjans del segle passat desprès de l’enderroc de la Cort del Veguer, disposaven de soterranis que amb una fondària superior als fonaments de la muralla havien destruït qualsevol resta d’aquesta.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt de la muralla romana.

Actuacions:

Data:
Agost de 1965
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
J. de C. Serra i Rafòls / A. M. Adroer - MHC
Motivació:
Pavimentació del carrer.
Promotor/propietari:
MHC

Documentació

Bibliografia:

  • ,
  • ADROER, A.M., 1965."Campañas Arqueològicas Municipales", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad VIII; Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 145-148.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona