Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Reina Amàlia

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
7
Codi d'illa:
5104
Adreces:
Carrer Reina Amàlia
Carrer Sant Pau 116
Carrer Carretes
Carrer Hort de la Bomba
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430495,00000 | UTM Y: 4580874,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció al solar comprès entre els carrers Reina Amàlia, Hort de la Bomba, Carretes i Sant Pau, era conseqüència de la prospecció realitzada amb anterioritat el mateix any pel mateix director. L’excavació es va realitzar en quatre fases. En la primera es va practicar un rebaix mecànic del sector afectat fins la cota dels nivells arqueològics. La segona fase implicava el rebaix manual del terreny i es va excavar part de les estructures documentades. La tercera fase, va consistir en el control i excavació del perímetre de seguretat que s’havia mantingut. La darrera fase va comportar l’excavació de la llenca de terra mantinguda, per seguretat, sota la façana. Amb la intervenció es va poder establir dues fases d’ocupació de l’espai durant l’època romana i una fase molt més moderna.
La primera fase romana es situava en l’Alt Imperi i estava definida per les restes d’una possible vil•la de caire agrícola. D’aquesta es van documentar sitges, pous i fonaments amb una datació al voltant del segle I d.C. fins la primera meitat del segle II.
La segona fase estava definida per la utilització de la zona com a necròpolis romana durant el segle IV i VII. Es van documentar i excavar un total de 26 enterraments, dels quals 21 estaven realitzades amb contenidors de tegulae a doble vessant, de les quals 8 presentaven un recobriment horitzontal en opus signimun, la funció de la qual era la de senyalitzar-les; dues més estaven realitzades en fossa simple amb alineacions de pedres petites dimensions en el fons marcant el seu perímetre; dues més en fossa simple i coberta de lloses, i una darrera en àmfora.
La següent fase cronològica s’ubicava al segle XVII i es trobava representada per un pou, una fossa sèptica i una rasa que es van interpretar com indicadors d’una ocupació de la zona que es veurà densificada al segle XIX. Les restes més modernes corresponien al segle XX i es tractava de fonamentacions, fosses sèptiques, pous d’aigua dels edificis enderrocats.

Notícies històriques:

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

  Carrer de les Carretes

  El carrer és ja citat l'any 1383 en una escriptura, com a camí que va del monestir de Sant Pau al carrer del Pedró. Una ordenació de l'any 1583 estableix els arbitris que devien pagar els carros, carretes i corrues per transitar per la ciutat 'per raó que malmeten els empedrats'. El nom del carrer és, evidentment, d'origen popular, i molt antic.

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data:

  Carrer de l'Hort de la Bomba

  A començament del segle XIX, la zona on es troba aquest carrer era plena d'horts provinents de la darrera partió de l'horta inferior de Sant Pau del Camp. Els hortolans treien l'aigua dels seus pous a braços. I fou notícia l'establiment en un hort contigu a aquest carrer d'una bomba per elevar l'aigua. El carrer s'obrí l'any 1806.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Vil·la

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Fàbrica

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Desembre 1998 - juny 1999
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Pere Lluís Artigues Conesa / Còdex
Motivació:
Construcció de 100 nous habitatges de protecció oficial
Promotor/propietari:
Grupo Preyco 44

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona