Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Ramon Berenguer el Vell

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
9
Codi d'illa:
9095
Adreces:
Carrer Ramon Berenguer el Vell
Carrer Arc del Teatre 63-65
Carrer Cid 12-14
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430857,00000 | UTM Y: 4580789,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica va consistir en el control del rebaix a tot el solar d’entre sis i set metres de profunditat. En primer lloc es van documentar els pilars de fonamentació de l’antic Mercat del Carme, construït a mitjans del segle XX i part de les fonamentacions dels edificis existents des de mitjans del segle XIX.
A partir dels tres metres de profunditat, respecte el nivell de paviment actual, va aparèixer un sediment molt ennegrit i humit, on es distingia una alternança d’argiles i llims, nivells d’aportació d’origen al•luvial, que es van interpretar com nivells lacunars coneguts com a l’estany Cagalell.
Aquesta llacuna s’hauria format entre el IX i el VI mil•leni a.C. en una terrassa deprimida del pleistocè, protegida de la influència marina per una línia de sorres, i sembla que va existir fins ben entrat el segle XIII. Cal remarcar que als nivells més inferiors es van recollir mostres de gasteròpodes d’aigua dolça i restes vegetals, que donen indicis clars de l’existència de l’estany Cagalell.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Natural / Estanys

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Epipaleolític. 9000 - 5500 a.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Mercat

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Del 22 de juny al 31 de desembre de 2009
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Laura Arias del Rela, Atics, s.l.
Motivació:
Construcció d'un nou edifici amb plantes subterrànies
Promotor/propietari:
Foment de Ciutat Vella, s.a.

Documentació

Bibliografia:

  • ARIAS DEL REAL, L., 2010. "Carrer Ramon Berenguer el Vell; Carrer Arc del Teatre, 63-65 i Carrer del Cid, 12-14", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2009. Muhba, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. p. 164.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona