Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Pelai 3

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
12
Pend: prop_149:
3216
Pend: prop_95:
Carrer Pelai 3
Ronda Universitat 4
Pend: prop_151:
UTM X: 430260,00000 | UTM Y: 4581951,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

Les finques del carrer Pelai, 3 i Ronda Universitat, 4 delimitaven amb els carrers Balmes, Pelai i Ronda Universitat. A més, s'emplaçaven en una illa de forma triangular originada a partir de l'adaptació del Pla de l'Eixample d'Ildefons Cardà als límit de l'antiga ciutat emmurallada. L'illa on s'aixecaven els edificis objectes d'estudi corresponia a la número 32 del projecte Cerdà, i estava dividida en cinc solars diferents. Després de la parcel·lació realitzada l'any 1863, Francesc Brosa va vendre els nous solars en dos lots: un a favor de Pau Milà i Fontanals, i l'altre a Ignasi Fontrodona. Posteriorment, el 1864, Fontrodona va sol·licitar permís per a construir els edificis del carrer Pelai, núm. 3, i Ronda Universitat, núm. 4, sota la direcció d'Elies Rogent. Les seves façanes principals (simètriques) presentaven cinc nivells d'alçat (pb + 4p) amb quatre obertures en cadascun d'ells. Aquests edificis exemplificaven el moviment especulatiu i de promoció que la ciutat de Barcelona va patir arran de la urbanització dels solars de la Ronda.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Ronda de la Universitat

    Construïda vers el 1872 prop dels terrenys dels glacis de la muralla dels Tallers. El seu nom ve del fet que condueix a la plaça de la Universitat.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Banys

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Botiga

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici administratiu / Altres

Pend: prop_163:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
2001
Pend: prop_115:
Documentació / Estudi històric
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Mercè Tatjer - Veclus, S.L.
Pend: prop_118:
Enderroc
Pend: prop_119:

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona