Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Ciutat d'Elx 12-16

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sant Andreu
Adreces:
Carrer Ciutat d'Elx 12-16
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 432331,00000 | UTM Y: 4585795,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica es basà en la retirada de les capes de rebliment i neteja de les estructures descobertes, sense excavació d’estrats arqueològics que permetessin obtenir una cronologia absoluta. Així les diferents fases únicament van ser establertes en funció de les relacions existents entre les diferents estructures documentades, així com per l’estudi de la documentació relativa a aquesta finca.
No obstant això, es va poder constatar que la totalitat dels elements arquitectònics documentats en aquesta intervenció presentaven una cronologia del segle XVIII i XIX. Aquesta manca total d’indicis antròpics anteriors a aquestes dates, juntament amb el fet que fins aquell moment el Rec Comtal havia estat principalment un canal de regadiu i font d’energia hidràulica, portà a creure que probablement en aquest tram aquesta infraestructura estaria formada, amb anterioritat al segle XVIII, per un canal excavat al subsòl, sense cap tipus d’element constructiu.
Ja del segle XVIII es documentà la part inferior de la paret de contenció est del Rec Comtal formada per pedres i totxos lligats amb morter blanc/gris.
D’altra banda, es documentaren una sèrie d’estructures pertanyents a la fàbrica farinera «La Confianza» edificada en el 1877. Aquesta ocupà inicialment només la part del solar que dóna al carrer de la Sagrera; és per aquest motiu que no es documentà cap element estructural en el període comprés entre els anys 1877 i 1886.
Finalment, val la pena destacar la presència encara que escadussera de fragments de ceràmica ibèrica en un paquet d’argiles aportades.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Rec

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Fàbrica

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Moble Aïllat / Material Ceràmic

Cronologia inicial:
Preurbà / Protohistòria / 800 - 50 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Protohistòria / 800 - 50 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
13 de març - 21 d'abril del 2006
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Carles Carbonell Badia - Actium
Motivació:
Localització d'estructures arqueològiques en l'enderroc d'un edifici
Promotor/propietari:
Inmobiliària VS, SL / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • PUJADES CAVALLERIA, J., 2007. "Balanç anual de l’activitat arqueològica a la ciutat (2006)", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 183-213.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona