Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer de la Portaferrissa 15

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
15
Pend: prop_149:
9198
Pend: prop_95:
Carrer de la Portaferrissa 15
Pend: prop_151:
UTM X: 430841,00000 | UTM Y: 4581696,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La rehabilitació de la finca comportava l’excavació al seu subsòl d’un fossat d’ascensor, de 10 encepats, 8 riostes, una rasa de fonamentació i un rebaix de terreny a la zona del pati interior.
La intervenció va consistir en el control arqueològic d’aquets treballs. Únicament es van documentar nivells amb fragments de ceràmica d’època moderna.
D’aquests nivells s’han de ressaltar els documentats durant el rebaix a la zona del pati, ja que van constatar una aportació de terra atribuïble a l’època moderna (segles XVI- XVII), pel material recuperat.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
21 de setembre - 19 d'octubre del 2011
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Rony José Castillo Gómez - Antequem, SL
Pend: prop_118:
Rehabilitació de la finca
Pend: prop_119:
Promotora BAGMATI 2010, SL
Pend: prop_114:
9-13 juliol de 2012
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Dídac Pàmies Gual - Antequem, SL
Pend: prop_118:
Rehabilitació de la finca
Pend: prop_119:
Promotora BAGMATI 2010, SL

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • PÀMIES GUAL, D., 2012. “ Carrer de la Portaferrissa, 15”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2012, MuHBa, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 136.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona