Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Avinguda Francesc Cambó

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Avinguda Francesc Cambó
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431247.00000 | UTM Y: 4581949.00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica a l’Avinguda Cambó va consistir en la realització de quatre cales a banda i banda del carrer. Es tractava de fer una primera valoració de les possibles restes que poguessin estar afectades per les obres de l’aparcament subterrani previst a la zona. Les cales 1, 2 i 3 es trobaven alineades al cantó de mar, les dues primeres entre els carrers Freixures i Giralt el Pellisser, i la tercera entre Freixures i Mercaders. La cala 4 es va ubicar al cantó de muntanya, entre la Plaça Antoni Maura i el carrer Beates. Totes van tenir unes dimensions aproximades de 4 m. x 5 m. Les restes documentades es van englobar en diverses fases cronològiques.
La primera fase, dins de l’època romana, estava representada per un estrat d’argiles amb restes materials rodades d’època alt-imperial. Aquest estrat es trobava tallat per les diverses tombes localitzades a les cales 1, 3 i 4 que definien la necròpolis baix-imperial i tardoromana d’aquesta zona suburbial de la ciutat romana. Es tractava d’enterraments en fossa amb coberta de tegula, de tegulae a doble vessant, de cista, d’àmfora o en recipient ceràmic no identificat. La següent fase es situava dins de l’època medieval i moderna. Així, del segle XIII es va localitzar un mur de pedra al qual se li adossava una pilastra, que es va localitzar a la cala 4.
La resta d’elements localitzats es situaven entre els segles XVI – XVII, i es van relacionar amb la zona d’horts del convent de Santa Caterina. En concret es va documentar un pou i dues fosses reomplertes amb una gran quantitat de ceràmica. Moltes de les estructures d’aquesta època van ser arrasades durant l’obertura de l’Avinguda Cambó. Per últim, de l’època contemporània (s. XIX – XX) es van localitzar les restes de fonamentacions de diversos edificis (dependències del mercat, peixateries) i estructures relacionades amb serveis i canalitzacions (clavegueres i claveguerons). D’aquest mateix període es va localitzar paviments de rajoles i llambordes.

En imatges

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1275

  Data final de la construcció de l'església del convent de Santa Caterina.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1837

  Enderrocament del convent.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1844

  Inici de la construcció del mercat de Santa Caterina o d’Isabel II.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1243

  Construcció del nou convent de l'orde dels predicadors Santa Caterina.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Comercial / Mercat

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1984 - 1985
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Emilia Pagès i Buisan/ Eduard Riu i Barrera / Carolina Rovira i Mata / Maite Miró i Alaix / Anna Oliver i Castaños
Motivació:
Construcció d'un aparcament subterrani
Promotor/propietari:
Societat Municipal d'Aparcaments i Serveis S.A: / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
 • CARRERAS, C., 2009. “Preliminars: L’estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries”. Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 11-20
 • CARRERAS, C. , 2009. “Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino” Barcino I.Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 21-44.
 • MIRÓ, M.T. [et al.]., 1993. "Intervencions a Barcino (1982-1989). Barcelona. Avinguda de Francesc Cambó", Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana i antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Barcelona, pp. 107.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona