Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Ronda Sant Pau 2-8

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Ronda Sant Pau 2-8
Pend: prop_151:
UTM X: 430393,00000 | UTM Y: 4580775,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

El seguiment arqueològic realitzat a la Ronda Sant Pau, núm.2-8 de Barcelona va consistir en el control de les obres d’obertura d’una rasa d’instal•lació de serveis telefònics. Les dimensions totals de la rasa van ser de 30 m. de llargada per 0,40 m. d’ample i la seva profunditat era de 50 cm., exceptuant l’últim tram en el que es va haver de baixar fins a 2,10 m. de profunditat. Malgrat la profunditat de gairebé dos metres que va arribar a assolir la rasa, no es van localitzar estructures en tot el seu traçat i tan sols es va poder documentar un únic estrat de terres molt heterogeni.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 12/06/1980

    Ronda de Sant Pau

    Construïda sobre la muralla de 1389, se li donà aquest nom per ser a prop de la sortida del carrer de Sant Pau i en record d'un antic portal del mateix nom que hi havia hagut a l'indret, obert a temporades.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
12 al 17 de juliol del 2002
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Marta Santandreu Valiño - ATICS SL
Pend: prop_118:
Rasa d'instal·lació de serveis de telefònica
Pend: prop_119:
Telefònica SA

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona