Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Necròpolis de la Plaça Vila de Madrid

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
8196
Adreces:
Plaça Vila de Madrid
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430781,00000 | UTM Y: 4581740,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Necròpolis de la Plaça Vila de Madrid

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Al març de 1954 en l’obertura d’unes obres de fonamentació de les cases que envoltaven la Plaça Vila de Madrid, es localitzaren restes romanes, quedant al descobert una part d’una de les principals vies romanes d’entrada a la ciutat. Agustí Duran i Sanpere i l’equip arqueològic de l’Arxiu Històric de la Ciutat interpretaren la troballa i constataren part del paviment original. Per aquest motiu, es realitzà un control arqueològic, aprofundint en l’excavació, documentant enterraments en “cupae”, ares, esteles, túmuls quadrangulars i cònics que corresponien tot a un conjunt monumental al voltat d’una via romana de sortida de la ciutat. També es trobaren altres tipus de tombes sense senyalització exterior, cobertes per “tegulae”, àmfores, caixes de fusta i fosses simples. La necròpolis es constituí durant el segle I perdurant fins el segle IV dC.
La intervenció arqueològica es va aturar, perquè primerament calia enderrocar les cases que formaven uns antics carrers sense transcendència per continuar amb el descobriment de nous sepulcres; els treballs continuaren els anys 1956-1957.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Incineració / Túmul

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Complements funeraris / Cupa

Cronologia inicial:
Cronologia final:

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Via

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Incineració / Túmul

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Complements funeraris / Cupa

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Zona arqueològica
Data Declaració:
07-11-1995
Núm. BOE:
22-12-1995
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 55 - 0000463 - 00000
Comentari:
Plaça Vila de Madrid.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Jaciment de la vila sepulcral de la plaça Vila de Madrid

Actuacions:

Data:
Març de 1954
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
A. Duran i Sanpere - MHC
Motivació:
Obres de fonamentació de les cases que envoltaren la Plaça Vila de Madrid
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • ADROER, A. M., 1963. "La cerámica romana procedente de una necrópolis de Barcelona (plaza Villa de Madrid)", Rivista di Studi Liguri, Bordighera, pp. 99-124.
 • BALIL, A., 1956. "Una nueva necrópolis romana en Barcelona", Ampurias. Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnología XVII-XVIII, Diputación Provincial de Barcelona - C.S.I.C., Barcelona, pp. 269-272.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2007. "La Via Sepulcralis de la Plaza Vila de Madrid. Un ejemplo del ritual funerario durante el alto imperio en la necrópolis occidental de Barcino", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 11-63.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. [et al.], 2007. "Estudio del "jardín" funerario de la necrópolis de la plaza Vila de Madrid a partir e las investigaciones arqueobotánicas", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 102-113.
 • BERNI, P.; CARRERAS, C. , 2009. Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la Tarraconense” Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 45-62
 • BONNEVILLE, J. N., 1981. "Les cupae de Barcelone: les origines du type monumental", Mélanges de la Casa de Velázquez XVIII, Paris, pp. 5-38.
 • BUSQUETS, C. PASTOR, I., 2005. "Aportació a l’estudi de la trama urbana baixmedieval de l’actual plaça Vila de Madrid (segles XIII-XV). Resultats de la recerca arqueològica i documental", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 01, MHCB, Barcelona, pp. 118-125.
 • BUSQUETS, C.; PASTOR, I., 2002. "Una transformació de l’espai urbà a la Barcelona de finals del segle XVI. La construcció del convent de carmelites descalces", II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Actes. I, Sant Cugat del Vallès, pp. 147-153.
 • COLOMINAS BARBERÀ, L., 2007. "Animals i ideologia en l’àmbit funerari: estudi arqueozoològic de la necròpolis de la Plaça de la Vila de Madrid", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 82-97.
 • DURAN I SANPERE, A., 1963. "Una vía sepulcral romana en Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, IV, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 61-103.
 • DURAN I SANPERE, A., 1972. "Les exploracions arqueològiques entre els anys 1920 i 1959", Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat 1, Documents de Cultura, Ed. Curial, Barcelona, pp. 23-64.
 • DURAN I SANPERE, A., 1972. "Una via sepulcral romana", Barcelona i la seva història. La formació d’una gran ciutat, Barcelona, pp. 97-119.
 • FLORENSA FERRER, A. , 1962. Conservación y restauración de monumentos históricos (1927-1946 – 1947-1953 – 1954-1962), Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
 • GARCIA PETIT, Ll., 2007. "Annex. Notes sobre unes restes d’aus de la necròpolis de la plaça de la Vila de Madrid (Barcelona)", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 98-101.
 • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
 • JORDANA, X.; MALGOSA, A., 2007. "Enterraments d’època romana a la plaça de la Vila de Madrid. Resultats de la recerca antropològica", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 64-81.
 • MORENO, P.; TURBÓN, D., 1980. "Cráneos romanos de la plaza Villa de Madrid (Barcelona)", Trabajos de Antropología 18(4), pp. 243-257.
 • RODÀ, I., 2007. "Les inscripcions de la plaça de la Vila de Madrid", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 03, MHCB, Barcelona, pp. 114-123.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona