Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Montjuïc

 

Situació geogràfica

Context:
Explotació agropecuària-Zona urbana
Districte:
Sants-Montjuïc
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
2
Adreces:
Montjuïc (Camí de l'Esparver)
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 428566,00000 | UTM Y: 4578765,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Montjuïc

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Als anys 1984-1985, el Museu d'Història de la Ciutat -l'actual Museu d'Història de Barcelona- va realitzar un seguit d'excavacions a la zona on s'ubicaven les conegudes Sitges del Port, al costat del camí de l'Esparver. Justament, al peu del vessant sud de la muntanya de Montjuïc, prop del lloc on s'havia excavat una sitja reomplerta amb materials ibèrics l'any 1946, sota la direcció de J. de C. Serra i Ràfols. Aquesta formava part d'un conjunt localitzat l'any 1928, quan es van obrir unes rases per l'enllaç de l'estació i el port. Es van observar, a part de l'esmentada sitja, altres retalls a la roca, de característiques semblants, dels quals, tant sols un es va excavar, sense que proporcionés cap resta de material.
Es van efectuar treballs en quatre sectors: el sector 1 que corresponia a una gran àrea de 20 x 10 metres, paral·lela a la via del tren de la línia de Magòria al costat de les sitges excavades l'any 1946; el sector 2, com es va anomenar la següent plataforma de la muntanya on s'havien localitzat restes de possibles sitges; el sector 3, corresponent a la plataforma superior, i al sector 4, situat al Pla del Castell del Port.
Aquesta intervenció arqueològica planteja un problema d'interpretació d'algunes de les sitges localitzades l'any 1928 i excavades l'any 1946, a l'aparèixer un nivell molt fèrtil amb materials del segle IV aC. per sota del nivell de boca part d'aquestes suposades sitges.
L'estratigrafia del sector 1 ens proporciona dues dades, per una banda ens mostra l'existència d'esllavissaments de les terres de la muntanya a les quals correspondrien els potents nivells argilosos amb material del segle IV aC., segellats pel nivell de margues el qual també s'hauria produït per un altre esllavissament. Proposem aquesta interpretació per la inclinació dels estrats que segueixen el desnivell natural del terreny. Per altra banda apareixen uns elements que ens podrien donar indicis d'una possible zona d'hàbitat. Aquests elements consisteixen en uns nivells amb pedres alineades que podrien formar part d'un mur o del seu enderrocament, una llar formada per un cercle de pedres que envoltava una taca de cendres i el possible forat retallat a la roca per a disposar un pal.
En una de les sitges, va aparèixer les restes d'un carro, datat, segons el context ceràmic, de finals del segle V - mitjans segle III aC. Els elements fèrrics, els únics conservats amb l'empremta de l'estructura de fusta, consistien en la llanta o revestiment perimetral complet d'una de les rodes, els fragments d'una segona roda, els grans claus que la subjectaven a l'estructura massissa inferior, alguns reblons, diversos travessers d'unió i peces de suspensió -subjecció, com lleves i clavilles.
Pel que fa al sector 2, segons els arqueòlegs directors, els forats que estan documentats no són sitges, sinó que són obertures d'entrada a les mines de terra d'escudella que existien en aquesta àrea, tenint en compte que per la seva forma i rebliment no correspondrien al que hauria de ser una sitja.
A l’anomenat sector 3, després d’obrir 3 cales es va corroborar l’estratigrafia de les traces del barraquisme de la segona meitat del segle XX. Al sector 4, situat al Pla del Castell de Port, la única cala no va aportar cap tipus de material arqueològic. És en aquest sector on s'ha trobat els materials arqueològics datables als segles V i IV aC. en endavant, lloc idoni per l'establiment d'un nucli ibèric encarat al comerç.

Notícies històriques:

 • Tipus: Actuacions | Data: 1928

  Josep de Calassanç Serra i Ràfols

  Documentació de sitges quant es va obrir la trinxera per on havia de passar el tren que anava de Magòria al Port.

 • Tipus: Actuacions | Data: 1948

  Josep de Calassanç Serra i Ràfols

  Intervenció arqueològica d'excavació de les sitges ibèriques documentades al 1928.


cronologia i tipologia de les troballes

Tipus de bé

Cronologia inicial:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric ple. 450 - 200 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric final. 199 - 50 a.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Urgència
Director / Autor:
M. Teresa Miró / Carolina Rovira
Motivació:
Sector afectat pel Pla Director de l'Anella Olímpica
Promotor/propietari:
Generalitat de Catalunya

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

 • ASENSIO, D. [et al.]., "Montjuïc: focus de poder a la Laietània i centre comercial i redistribuïdor a la Mediterrània", XI Congrés d'Història de Barcelona. La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • ASENSIO, D.; CELA, X.; MIRÓ, C.; REVILLA, E., 2009. "El nucli ibèric de Montjuïc. Les sitges de Magòria o de Port. Barcelona", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis, 05, MUHBA, Barcelona, pp. 13-85.
 • AULADELL MARQUÈS, J., 2004. Tecnologia del treball del ferro al nordest peninsular en l'ibèric antic i ple, tesi de Llicenciatura, Universitat de Barcelona, Barcelona.
 • BLANCH, R. M. [et al.], 1993. "Un gran magatzem laietà al Mont Jovis: les sitges del Port (Montjuïc, Barcelona)", III Congrés d’Història de Barcelona, Barcelona, pp. 119-126.
 • CASTILLO, A., 1946. "Una carreta ibérica al pie de Montjuïc", Diario de Barcelona, 1 de maig.
 • CASTILLO, A. del, 1946. "El carro ibérico de Montjuich", Archivo Español de Arqueología XIX, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid, pp. 163-181.
 • CASTILLO, A. del, 1946. "Interesantes excavaciones. Una carretera ibérica al pie de Montjuich", Archivo Español de Arqueología XIX, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid, pp. 262-263.
 • FERNÁNDEZ AVILÉS, A., 1946. "El carro ibérico de Montjuïc", Archivo Español de Arqueología LXIV, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid, pp. 262-263.
 • GRANADOS GARCÍA, J. O., 1982. "Cerámicas de importación halladas en los silos del Port (Barcelona)", Helike, 1, Elx, pp. 163-181.
 • GRANADOS GARCÍA, J. O. [et al.]., 1986. "Montjuïc dins el context del món ibèric laietà antic", VI Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, pp. 211-218.
 • MIRÓ ALAIX, C., 2001. "Els ibers al Pla de Barcelona: el poblat ibèric de Montjuïc", De Barcino a Barcinona (segles I-VII), MHCB, Barcelona, pp. 112-139.
 • MIRÓ ALAIX, C., 2009. "El carro ibèric de les sitges del Port de Montjuïc, Barcelona. En record i homenatge a Josep de Calassanç Serra i Ràfols", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 05, MUHBA, Barcelona, pp. 86-103.
 • MIRÓ ALAIX, M. T., 1989. "Les sitges del port (Montjuïc)", Montjuïc a la Barcelona antiga, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona.
 • MIRÓ, C., 2001. "El passat antic de la muntanya de Montjuïc, Els barris de Barcelona: Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi", Jaume Sobrequés (dir.), vol.II, Enciclopèdia Catalana. Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
 • PALET MARTÍNEZ, J. M., 1994. Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructuració i evolució del territori entre l'època íbero-romana i l'alt-medieval: segles II-I aC-X-XI dC, Institut de Cultura - Centre d'Arqueologia de la Ciutat, Barcelona.
 • PALET MARTÍNEZ, J. M.; RIERA, S., 1994. "Landscape dynamics from Iberian-Roman (2nd-1st centuries BC) to early medieval times (12th century) in the Montjuïc-El Port sector (Plain of Barcelona, NE Iberian Peninsula), Archeologia Medievale XIX, pp. 517-540.
 • PALET MARTÍNEZ, J. M.; RIERA, S., 1994. "Landscape dynamics from Iberian-Roman (2nd-1st centuries BC) to early medieval times (12th century) in the Montjuïc-El Port sector (Plain of Barcelona, NE Iberian Peninsula), Archeologia Medievale XIX, pp. 517-540.
 • ROCA BLANCH, E., 2000. Montjuïc, la muntanya de la ciutat, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1968. "Notes sobre la industria del ferro a Catalunya", Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 5, Barcelona, pp. 18-19.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1974. "Las relaciones comerciales entre Iberia y Grecia durante la segunda Edad del Hierro", Simposio Internacional de Colonizaciones, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona