Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Torre 7

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Baixada de la Canonja 1
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431142,00000 | UTM Y: 4581779,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Torre 7

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Arran de l’obra constructiva a l’any 1943 a la Baixada de la Canonja per a la instal•lació d’una conducció subterrània, que havia de recollir les aigües pluvials d’una bona part dels voltants de la Catedral, es va realitzar un control arqueològic per part de l’Arxiu Històric de la Ciutat. Sota la direcció tècnica d’Agustí Duran i Sanpere, es va poder documentar al centre del carrer, Baixada de la Canonja, una part de l’angle d’una torre de la muralla (torre núm. 7), que era desconeguda fins al moment i aclaria el canvi de direcció de la muralla fins a trobar la torre poligonal (núm. 6) de l’extrem oposat de la Casa de la Canonja.
A més, es va poder estudiar un mur de poca consistència, adossat al parament exterior i que podria ésser testimoni d’un clos murallat més antic. La base del mur de referència estava formada per grans pedres sense escairar, tal com foren arrencades de la pedrera. Per aquest motiu, es va renunciar a la seva conservació “in situ” i es va poder recollir una inscripció funerària de la família Cornèlia, i un relleu amb la Gorgona o cap de Medusa procedent del coronament d’una torre sepulcral, juntament amb un altre fragment decorat amb imbricacions de la mateixa procedència. La construcció del gran refetor de la canonja, al segle XV, va destruir una part de la muralla.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1943
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
A. Duran i Sanpere - MHC
Motivació:
Instal•lació d’una conducció subterrània
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • DURAN I SANPERE, A., 1972. "Les exploracions arqueològiques entre els anys 1920 i 1959", Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat 1, Documents de Cultura, Ed. Curial, Barcelona, pp. 23-64.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona