Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Refugi antiaeri R. 1364

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Plaça Sant Agustí Vell
Plaça de l'Acadèmia
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431603,00000 | UTM Y: 4582316,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Refugi antiaeri R. 1364

Descripció:

Durant la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a la ciutat de Barcelona es van construir gran quantitat de refugis antiaeris utilitzats per la població civil per tal de protegir-se dels bombardejos feixistes.
Des del primer atac –naval en aquest cas- sobre el nucli urbà la nit del 13 de febrer de 1937, fins a la caiguda de la ciutat el 26 de gener de 1939, la ciutat va patir un total de 194 bombardejos, la majoria aeris, que provocaren un nombre de víctimes i ferits. Els atacs indiscriminats sobre la població civil provocaren, al marge de les víctimes, un gran impacte psicològic.
A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament, en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, van portar a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i subvencionaren al voltant d’un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es varen començar a excavar de forma auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa civil, configurant un autèntic moviment social sense precedents.
Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via pública i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament eren dissenyats com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser reaprofitats com a trams de clavegueram, banys públics, magatzems, sales de lectura i altres usos.
La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones i nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i sense comprometre els ciments dels edificis, com per exemple a les places públiques.

Refugi antiaeri R. 1364.
La documentació existent a l’AMAB del fons Defensa Passiva contempla un documents segons els quals el Comitè Permanent Municipal prengué l’acord d’adjudicar a l’agrupació Col•lectiva de la Construcció de Barcelona l’execució de les obres de dos refugis antiaeris, unificats sota el núm.1364, a la plaça Sant Agustí Vell i la plaça de l’Acadèmia. La quantitat assignada per dur a terme aquestes obres fou de 208.600 pessetes.
L’existència de l’antic Rec Comtal travessant la plaça de Sant Agustí Vell, entrant per Basses de Sant Pere i sortint per Tantarantana d’una banda, i l’existència de la claveguera del carrer Carders que desguassa a l’anterior, de l’altra, van fer que s’haguessin de projectar dos refugis enlloc d’un que ocupés tota la plaça.
El primer refugi, anomenat “A” al projecte, s’ubicaria a la plaça de l’Acadèmia i es basava en una cèl•lula de dos galeries paral•leles comunicades entre sí. Cada galeria feia 3’5 m. d’ample per uns 22 m. de llarg. L’estructura tenia un accés encarat al carrer Tantarantana i un altre a l’interior de la plaça. La capacitat estimada d’aquest refugi era de 432 persones.
El segon refugi, “B”, s’ubicaria a la meitat nord de la plaça Sant Agustí Vall per tal de no afectar les estructures hidràuliques abans mencionades. Aquest refugi es basaria en una galeria d’una llargada aproximada de 46 m. i una amplada de 4 m. Comptaria amb dos accessos, un davant el núm. 1 del carrer Basses de Sant Pere i l’altre davant el núm. 2-4 de la plaça Sant Agustí Vell. La capacitat estimada d’aquest refugi era de 474 persones.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Refugi antiaeri / De nova construcció / Galeria

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Refugi antiaeri / De nova construcció / Cel·lular

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Desconegut

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:


Documentació

Bibliografia:

  • PUJADÓ, J. , 1998. Oblits de rereguarda: els refugis antiaeris a Barcelona, 1936-1939, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.
  • PUJADÓ, J. , 2006. Contra l’oblit. Els refugis antiaeris poble a poble, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona