Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Muralla Romana. Torres 27 i 28

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Sotstinent Navarro 12-16
Baixada Caçador 8
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 0,00000 | UTM Y: 0,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Muralla Romana. Torres 27 i 28

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Intervenció motivada per la reurbanització del solar existent entre el carrer del Sotstinent Navarro i la baixada del Caçador per a ús públic i d’aprofitament com a zona d’esbarjo de l’Escola Àngel Baixeras.
En l’edifici adjacent del carrer Sotstinent Navarro i la torre 28 es va estudiar una part del fossat augustal, amb materials al voltant dels anys 10 aC. El fossat s’anà reomplint amb una certa freqüència, i atesa l’absència de filtracions, s’interpreta que la línia de la costa era desplaçada. També es documentà part del nivell d’ús relacionat amb la segona fortificació, de finals del segle III dC, adossat a la torre. En el basament de les torres s’empraren carreus reutilitzats per a evitar esllavissades del rebliment del fossat. S’excavà una seqüència estratigràfica datada entre els segles III-X. També es documentaren dos murs del segle XII, afectats al XIII per una millora en la façana.
A la baixada del Caçador es documentà el parcel·lari baixmedieval i modern que afrontava a l’antiga placeta de Maria Isabel i l’antic carrer de Basea, coincidents amb els actuals carrers. En destaca el paviment de llambordes de gres de Montjuïc pertanyent a l’habitatge anterior al segle XII que aprofita les estructures romanes. Durant el segle XIII es basteixen alguns basaments de pilars dins una estructura quadrangular. Relacionat amb el mur de façana del palau i el casal gòtic es documenten cinc murs i una banqueta del segle XIII.
L’edifici no presenta vestigis atribuïbles als segles XIV i XV. Del segle XVI es documentà un paviment de llambordes i un mur de façana de l’antic carrer de Basea. Dins d’una casa ubicada més a prop de la muralla i la torre 27 es descobrí un pou i una claveguera datades al mateix moment. Cal afegir la presència de dos pous més que funcionaren al llarg del segle XVIII fins mitjan del segle XIX.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Fossat

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1000 - 1150 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Muralles romanes.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Protecció Ajuntament
Comentari:
Conjunt de la muralla romana.

Actuacions:

Data:
28 d'agost- 29 de desembre de 2017
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Programada
Director / Autor:
Jordi Ramos Ruiz, ATICS, SL.
Motivació:
Projecte de reurbanització del solar
Promotor/propietari:
BIMSA / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • MIRÓ I ALAIX, C., 2015. "El Pla Bàrcino: un projecte de ciutat per investigar i donar a conèixer la colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino" Tarraco Biennal. Actes del 2n Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. "August i les províncies occidentals; 2000 aniversari de la mort d'August" Tarragona, 26-29 de novembre de 2017, pp. 217-224
  • RAMOS RUIZ, J., 2014. “ Muralla romana. Carrer del Sotstinent Navarro”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2012, MuHBa, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 126-130.
  • RAMOS RUIZ, J., 2015. “ Muralla romana. Torres número 27 i 28”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 100-104
  • RAMOS RUIZ, J., 2016. “Muralla romana. Torres número 27 i 28”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 145-148.
  • RAMOS RUIZ, J., 2017. “Muralla romana. Torres número 27 i 28”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 135-140.
  • RAMOS RUIZ, J. , 2019. “Muralla romana. Torres número 27 i 28”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 126-129.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona