Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Mercat del Born.

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Comercial
Carrer de la Ribera
Carrer de la Fusina
Plaça Comercial
Passatge Mercantil
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431752,00000 | UTM Y: 4581904,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Mercat del Born.

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La construcció d’un centre cultural a l’antic Mercat del Born comportà la urbanització dels carrers circumdants, obra que implícitament havia de comptar amb la instal•lació d’un sistema de recollida pneumàtica.
Amb aquesta finalitat s’obriren quatre rases i cinc búnquers de recollida; dues rases i dos búnquers al carrer de la Ribera, una rasa i un búnquer al carrer Comercial i una rasa i dos búnquers al carrer de la Fusina.
La primera rasa s’obrí a la part sud del carrer de la Ribera, entre la plaça Comercial i el carrer Antic de Sant Joan, mesurava 30 m. de llarg per 1’50 m. d’ample.
S’identificaren set àmbits de quatre cases diferents; les restes situades més al sud pertanyen a l’illa de cases delimitada al nord pel carrer del pou i al sud pel carrer d’en Caldes on s’identificaren dos àmbits de dues cases ( Casa Fàbrega al sud i Casa Mascaró al nord). Al nord es va identificar un àmbit d’una casa (Casa Ferrer) situada a l’illa de cases delimitada al nord per carrer de Cruanyes i al sud pel carrer del Pou.
A l’extrem nord de la rasa es van documentar quatre àmbits d’una mateixa casa (Casa Alemany i Vinyals) situada a l’illa de cases delimitada al nord pel carrer de Mal Lligades i al sud pel carrer de Cruanyes.
La segona rasa es localitza al carrer de la Ribera, al tram comprès entre la Plaça Comercial i el Passeig Picasso, i té una llargada de 98 m. i una amplada variable d’entre 1’50 i 5 m. Els búnquers es situen al nord i al sud de la rasa i tenen una fondària de 3 m. respecte del paviment del carrer.
A la part sud de la rasa es documentaren sis àmbits de tres cases diferents (un de la Casa Dalmau, quatre de la Casa Beltran i un de la Casa Català) situades a l’interior de l’illa de cases formada pels carrers de Bonaire, Palet, Gran de la Ribera i Mal Lligades.
Al nord d’aquí es van documentar de manera parcial les restes de tres àmbits de dues cases ( dos de la Casa Santamaria al sud i un de la Casa Crusats al nord) de l’illa de cases formada pels carrers de Bonaire, Xucles, Gran de la Ribera i Palet.
A la part nord de la rasa es construí un altre búnquer de recollida pneumàtica, fet que va permetre documentar cinc àmbits distribuïts en dues cases diferents (dos a la Casa Claver i tres a la Casa Cases), localitzades a l’illa de cases formada pels carrers de Bonaire, Roldó, Gran de la Ribera i na Bella. Gràcies a aqueta rasa es va poder tornar a documentar el desviament del Rec Comtal efectuat l’any 1716.
La tercera rasa es va realitzar entre la galeria perimetral del Born i el col•lector central del carrer. Les restes quedaren ubicades als espais oberts per col•locar els embornals de la nova urbanització del carrer. Concretament, es documentaren tres murs de tres àmbits de la Casa Sobias.
La quarta rasa quedava situada al llarg del carrer de la Fusina, entre el carrer Picasso i e carrer Comerç. A la part nord, on s’havia de construir un búnquer, s’excavaren dos àmbits pertanyents a la Casa Clapés, situada a l’illa de cases formada pels carrers de Jaume Negre, Joan Grec, Pla d’en Llull i de n’Oliver.
A la zona on la rasa s’aproxima al búnquer per la part sud es va documentar el mur de façana sud del carrer de n’Oliver i una part molt petita de la Casa Matarí, situada a l’interior de l’illa de cases formada pels carrers de Jaume Negre, n’Oliver, Pla d’en Llull i de na Rodés.
A la part sud del carrer Fusina es construï un altre búnquer que va permetre excavar dos àmbits de la Casa Casademont, situada a l’interior de l’illa de cases formada pels carrers de Jaume Negre, na Rodés, Pont d’en Biromba i Ventres.
En aquest sector, per sota dels darrers paviments de la casa es va documentar un paquet de sorra i, per sota, un enterrament infantil, que, tot i que encara no s’ha pogut datar, presenta les mateixes característiques dels enterraments practicats a les necròpolis de prescripció islàmica.

En resum, la intervenció arqueològica permeté documentar 29 àmbits distribuïts en catorze cases (deu illes de cases) i sis carrers de l’antic barri de la Ribera, derruït l’any 1717 arran de la construcció de la ciutadella borbònica i la seva zona de seguretat. Es tracta d’estructures d’època medieval i moderna amb un origen situat entre finals del segle XIII i començaments del segle XIV. Algunes estructures presenten bon estat de conservació. També s’ha pogut excavar el desviament del rec Comtal efectuat l’any 1616.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Rec

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Agost de 2012 - juny de 2013
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Antoni Fernández Espinosa - CODEX, Arqueologia i Patrimoni, SCCL
Motivació:
Obres d'urbanització als carrers del voltant de l'antic Mercat del Born i instal·lacions de recollida pneumàtica de sòlids urbans.
Promotor/propietari:
BIM/SA/Ajntament de Barcelona

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • , 2015. "Born. Urbanització." Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2013. Ajuntament de Bacelona. Pag. 40.
  • FERNÁNDEZ ESPINOSA, A., 2012. "Born. Urbanització." Anuari d'Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2012. Ajuntament de Bacelona. Pag. 49-52.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona