Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Plaça Vila de Madrid 13-19

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
9
Codi d'illa:
8198
Adreces:
Plaça Vila de Madrid 13-19
La Rambla 122
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430754,00000 | UTM Y: 4581714,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

Arran del projecte de construcció d’un hotel al solar que ocupa els núm. 122 de la Rambla i 13,15,17 i 19 de la plaça Vila de Madrid s’efectuà una prospecció mecànica amb la supervisió directa d’un arqueòleg.
Es decidí prospectar la part sud del solar, que no estava rebaixada per soterranis i, per tant, era susceptible de proporcionar més resultats des d’un punt de vista arqueològic.
S’obriren quatre rases de 0,70 m. d’amplada i 4 m. de fondària. A banda de les estructures de fonamentació dels edificis existents al solar fins al moment del seu enderroc, es documentà un pou mort farcit amb ceràmiques dels segles XVII, XVIII i XIX.
Per sota d’aquestes estructures va aparèixer una seqüència estratigràfica d’aportació al•luvial relacionada amb la Rambla. En l’estrat inferior, de sorres, aparegué material escadusser d’època romana i ibèrica molt rodat.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    La Rambla

    Passeig que separa el primer recinte emmurallat de Barcelona del Raval, i va des del Port fins a la plaça de Catalunya. S'inicia la urbanització a mitjan segle XVIII, quan era sols un camí i un torrent ocasional amb les muralles del rei Jaume a un costat i convents a l'altre.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Natural / Rieres

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Gener del 1990
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Núria Miró Alaix
Motivació:
Construcció d'un hotel
Promotor/propietari:
Propietat

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona