Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Riera Alta 10

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
16
Pend: prop_149:
4154
Pend: prop_95:
Carrer Riera Alta 10
Pend: prop_151:
UTM X: 430342,00000 | UTM Y: 4581348,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica a la finca núm. 10 del carrer Riera Alta va consistir en l’excavació d’una cala situada a la banda nord de l’escala principal de l’edifici. Les mides d’aquesta eren 1,50 m. x 1,40 m. de costat, tot rebaixant 1,60 m. de profunditat per tal de construir l’ascensor. A la vegada es va realitzar una rasa ubicada al costat est de l’escala principal tot creuant el vestíbul en sentit sud-est. Aquesta feia uns 40 - 50 cm. d’ample per una llargada de 9,60 m., tot rebaixant 0,70 m. Els resultats obtinguts es van englobar en dues fases cronològiques. La primera es situa a finals del segle XIX, quan es construeix l’edifici l'any 1893. D’aquest moment es va documentar un pou o fossa sèptica, una canalització i dos paviments de rajoles del vestíbul que serien els originals de la construcció. La segona fase, ubicada cronològicament dins del segle XX, estaria representada per l’amortització del pou i de la canalització amb un estrat amb materials actuals.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1144-1171

    Construcció de la capella romànica Sant Llàtzer que originàriament formava part de l’hospital dels malalts, mesells o leproseria, fundat pel Bisbe Guillem Torrojà.

  • Pend: prop_125: Toponímia / nomenclàtor | Pend: prop_126: 01/01/1900

    Carrer de la Riera Alta

    Antiga riera que conduïa les aigües de Valldonzella. Un document de l'any 1498 parla d'unes cases que confronten 'amb lo carrer que va a la muralla nova per on antigament passava la riera de Valldonzella'.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Canalització

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Pend: prop_163:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
18 al 21 de juliol de 2005
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Consuelo Forés López - TEA
Pend: prop_118:
Construcció fossat de l'ascensor
Pend: prop_119:
Comunitat de Propietaris / Comunitat de Propietaris

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona