Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Torre Romana número 8

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
12196
Adreces:
Baixada de la Canonja
Carrer Tapineria 29-37
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431149.00000 | UTM Y: 4581782.00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Torre Romana número 8

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Amb motiu de les reformes del Museu Marés que comportava l’enderroc de les cases número 35 i 37 del carrer Tapineria, es va procedir a la realització de sondejos per tal de poder documentar les possibles restes de la muralla. D’aquesta manera es va posar al descobert part de la torre 8. Durant el sondeig amb l’excavació del farciment intern de la torre es va recuperar una estatueta de marbre mutilada de Diana, per la qual cosa es va batejar aquesta torre amb aquest nom.
Amb les obres d’enderroc es va respectar la base d’aquesta torre en la part que no afectava la Baixada de la Canonja i es va reconstruir. No obstant, també es va procedir al desmuntatge d’aquelles part en les que s’havien aprofitat elements arquitectònics o escultòrics d’altres construccions per tal de recuperar aquestes peces.
Pel que fa al parament, es va constatar que la major part dels carreus procedien de l’enderroc de construccions preexistents.
Sembla que dins del massís de la torre es van trobar abocats diversos fragments de murs i paviments, petits carreus i restes de pedres esculturades. Així es van recuperar restes de dos sepulcres monumentals en forma de torre de planta quadrangular ricament decorades amb caps de medusa. A nivell de fonamentació la torre s’assentava en el subsòl, situant-se, la massa interior, a una cota d’entre 0,50 i 1 m. inferior que la cortina exterior.
Aquest torre va ser restaurada seguint la tècnica d’alternar zones de maons amb la col•locació aleatòria de carreus.

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: s. XVIII

  L'obertura d'una galeria sota la torre va permetre descobrir diverses inscripcions, coronacions semicirculars de grans mausoleus, ... etc.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Restaurat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
1959
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Josep de Calassanç Serra i Ràfols - MHC
Motivació:
Adequació i estudi de la muralla romana. Ampliació del Museu Marés
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

 • ,
 • ,
 • BALIL, A., 1961. "Las murallas bajoimperiales de Barcino", Anejos de Archivo Español de Arqueología II, C.S.I.C. - Instituto Español de Arqueología, Madrid.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
 • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
 • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
 • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1959. "Las excavaciones de la muralla de la calle Tapinería de Barcelona", Zephyrus, X, Salamanca, pp. 129-141.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1959. "Las excavaciones de la muralla de la Tapinería", I Congreso Nacional de Urbanismo, Barcelona.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1964. "Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, V, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 5-64.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona