Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Plaça Comercial

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Plaça Comercial
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431732,00000 | UTM Y: 4581874,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció arqueològica va ser motivada per la construcció d’un aparcament subterrani al subsòl de la Plaça Comercial. La zona d’actuació arqueològica es corresponia íntegrament a la Plaça Comercial i limitava al nord amb el Mercat del Born, al sud amb dues illes de cases amb façana a la Plaça Comercial, per l’oest amb el carrer Fusina i a l’est amb el carrer Bonaire de l’antic barri de La Ribera. La totalitat de la intervenció s’ubicava a la via pública i abastava una àrea de 4800 m². L’excavació en extensió es va realitzar en dues fases i es va dividir en sis sectors, A (I), B (II), C (III), D (IV), E (VII) i F (VIII). Els sectors estaven definits pels propis límits de l’excavació i per unes zones sense excavar que estaven ocupades per una sèrie de serveis en funcionament.
En el sector A, que corresponia a la part nord-oest de l’excavació es va documentar a part del Rec Comtal, el carrer Gensana, la part nord del carrer Qui va del Born al pla d’en Llull, així com les respectives illes de cases.

El sector B, situat a la part nord-est de l’excavació, englobava la part nord dels carrers Qui va del Born al pla d’en Llull, Joch de la Pilota i Bonayre i diverses estructures relacionades amb les cases i tallers artesanals.

El sector C, es corresponia amb la part sud-est de l’excavació, entre els sectors B i E. Englobava la part central dels carrers Qui va del Born al pla d’en Llull, Joch de la Pilota i Bonayre i les illes de casas adjacents.

El sector D, s’ubicava a la part central de l’excavació, en l’extrem sudest de l’illa de cases formada entre els carrers de Gensana i del carrer Qui va del Born al pla d’en Llull. Entre els sectors A i F.

El sector E corresponia a la part sud-est de l’excavació, per sota del sector C i comprenia la part sud dels carrers Qui va del Born al pla d’en Llull, Joch de la Pilota i Bonayre i part de les cases adjacents als carrers. El sector F, ubicat a la part sud-oest de l’excavació, per sota del sector A, s’extenia per la part sud del carrer Qui va del Born al pla d’en Llull i per les cases adjacents.

Els resultats d’aquesta intervenció van permetre establir una seqüència cronològica que s’iniciava a l’època romana i finalitzava al segle XVIII amb l’enderroc del barri de la Ribera per ordre del rei Felip V.

Del moment més antic es van recuperar deu enterraments d'inhumació en fossa simple i tombes de tegula a doble vessant excavats a les sorres. Aquests enterraments es van datar entre els segles IV-VII dC i estaven situats a la meitat del solar més propera al mar.

Dins de la mateixa zona en un moment que s'ha de situar entre els anys 714 i 801, es va documentar una zona de necròpolis on es van recuperar un total de 18 individus inhumats en fossa simple en posició de decubit lateral que segueix unes prescripcions islàmiques.

La intervenció arqueològica en la plaça Comercial de Barcelona, malgrat les limitacions, pel que fa al temps d’execució de l’obra i a la presència d’un número important de serveis contemporanis, va posar al descobert 4.800 m2 de la trama urbana de l’antic barri de la Ribera, des del seu origen a finals del segle XIII fins a la seva destrucció a començaments del segle XVIII. Es van identificar fins a 8 carrers, tres dels quals principals, i una sèrie de carrers menors, situats en la part del barri més propera al mar. En un dels carrers, el carrer Gensana, es va poder documentar una part del ‘Merdançar’, la claveguera més important de Barcelona en època Moderna, per motius de seguretat només es va excavar un petit tram, però es va poder apreciar la gran capacitat de la mateixa.

Molt a prop del ‘Merdançar’, es va poder identificar un petit tram del Rec Comtal. L’excavació dels nivells de colmatació de Rec, ens mostraven estrats força potents, amb molta ceràmica i amb una datació entre la segona meitat del segle XVII i començaments del segle XVIII. En els nivells inferiors es va poder documentar un nivell datat en el segle XIV.

En la part central de l’excavació, les illes de cases amb façana al carrer Qui va del Born, presentaven una planta quadrada o rectangular, i es van interpretar com a edificacions on es feia servir la planta baixa com a lloc de manufactura de productes i venda en els àmbits amb accés directe des del carrer.

Les edificacions de la part est de l’excavació, presentaven també una planta rectangular, però no es van poder documentar indicis d’activitat artesanal, tot i que molt possiblement també es realitzés en algunes de les Unitats Estructurals, també es va apreciar la compartimentació d’algunes de les Unitats Estructurals originals, en edificacions més petites.

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1716

  Inici de la construcció de la Ciutadella.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1868

  Enderroc de la Ciutadella.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1715-1718

  Enderrocament del barri de la Ribera per ordre expressa del rei Felip V.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Carrer

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Fossa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 803 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Rec

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
15 d’abril - 14 de juny de 1991 / 11 al 25 de novembre de 1991.
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Robert Farré Barrufet - Dolors Serra Serra<br />
Motivació:
Construcció d'un aparcament soterrani
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO,J; MIRÓ ALAIX,N. , 2009. “Jugar a la Barcelona dels segles XVI-XVIII: objectes de joc i joguines trobats a les excavacions de la ciutat” a Jocs, triquets i jugadors. Barcelona 1700, Barcelona, pp.209-237.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; MIRÓ, N., "El comerç als segles XVI-XVII a través dels materials arqueològics apareguts a Barcelona", XI Congrés d’Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; MIRÓ, N., 2007. "Els objectes de vidre del jaciment del Born (Barcelona): vida domèstica i ornament", III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 894-903.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J. ; MIRÓ, N., 2007. "Els objectes de jocs i les joguines del jaciment del Born (Barcelona)", III Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (Sabadell, 2006), Associació Catalana per a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), pp. 925-930.
 • BELTRÁN DE HEREDIA, J.; MIRÓ, N., 2008. "Les pipes de caolí del segle XVII trobades al jaciment de l’antic mercat del Born a Barcelona: importacions angleses i holandeses", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 04, MHCB, Barcelona, pp. 138-157.
 • CARRERAS, C., 2009. “Preliminars: L’estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries”. Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 11-20
 • GARCIA ESPUCHE, A. , 2009. La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII). Ajuntament de Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona