Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Can Ramon de l’Ull / Mas Coll / Torre de Lledó

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Les Corts
Codi de parcel·la:
1
Adreces:
carrer de Joan Güell
avinguda Carles III
avinguda de la Diagonal
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 427063,00000 | UTM Y: 4582163,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Can Ramon de l’Ull / Mas Coll / Torre de Lledó

Descripció:

Consistia en una finca rectangular coneguda com Can Ramon de l’Ull amb les seves de conreu i una gran casa senyorial, antic mas conegut amb els diferents noms del seus successius propietaris, com a mas Coll, Bas, Eroles i torre del Lledó.
La propietat situada al capdamunt del torrent dels Morts, cal carre Major de les Corts núm. 28, just en la part superior del paral•lelogram que forma l’illa de l’avinguda Carles III i els carrers Europa, Joan Güell i l’avinguda de la Diagonal. Corresponia a una masia edificada al 1506 i enderrocada quan es va obrir la Diagonal.
També anomenada com a Torre de Lledó, era coneguda popularment a les Corts com Can Ramon de l’Ull, motiu o renom que es devia a un defecte físic d’un dels seus masovers anomenat Ramon, el qual havia perdut un ull. Vers 1920, la finca, que estava classificada com a urbana, es va veure afectada per l’obertura de la Diagonal, que segregà la propietat en dues parcel•les, una de les quals, de reduïdes dimensions, va ser expropiada per l’ajuntament. La casa, d’obra corrent, embigat de fusta, paviments de maons i rajola i coberta amb teula, comptava amb aigua i electricitat, i era un gran casalot quadrat d’estil molt sobri, en la façana del qual les finestres i balcons formaven un conjunt simètric de tres per tres.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Masia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Sense control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:


Documentació

Bibliografia:

  • NAVARRO MOLLEVÍ, I., 1993. Masies de Les Corts: Torres, masos i altres cases, Arxiu Municipal del Districte de Les Corts, Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona