Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Cinema Princesa

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
3
Codi d'illa:
15182
Adreces:
Via Laietana 14
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431440,00000 | UTM Y: 4581636,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Cinema Princesa

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció va correspondre a l’excavació en extensió del solar de l’antic cinema Princesa. Els treballs inicials de l’excavació van consistir en retirar mecànicament els dos metres de runes constructives. Aquest primer estrat tenia el seu origen en l’enderroc dels edificis que es va efectuar per tal de procedir a l’obertura de la Via Laietana. Un cop lliurat el solar d’aquest estrat, es va plantejar l’excavació en extensió combinant els medis manuals i mecànics. A nivell arqueològic, la interpretació de la seqüència estratigràfica va permetre establir una ocupació de l’espai dividida en cinc fases.
La primera, i més antiga, s’ubicava entre el segle I-II d.C. Així, d’època alt imperial es va poder documentar un paviment d’opus signinum i una base sòlida. Mentre que d’època més tardana, del segle III, es va documentar les restes d’un mur. Ja en plena època tardoromana, es van localitzar dos pous i una sitja, així com diversos estrats amb restes materials.
La següent fase documentada es situava en època medieval, concretament entre els segles XIII – XV. Es tractava d’un conjunt d’estructures corresponents a murs i paviments que es van identificar com a part d’una o dues cases de l’època. També es va excavar alguns pous amortitzats en els segles XVI – XVII, així com un possible paviment de terra batuda i les restes dels fonaments d’una escala.
La tercera fase, en època moderna, entre els segles XVI i XVII, estava representada per un conjunt d’habitacions concentrades a l’extrem sud de l’excavació, i per damunt dels nivells romans.
La quarta fase, ubicada cronològicament entre els segles XVIII – XIX, estava definida per un conjunt de murs, clavegueres, dipòsits i dues cisternes.
Per últim, la cinquena fase es trobava definida pels fonaments de l’antic cinema Princesa de principis del segle XX.

En imatges


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Pou

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Oci i Espectacles / Altres

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Juliol - Octubre de 2000
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Albert Bacaria i Martrús, Damià Griñó Marquez / ARKE
Motivació:
Construcció nou edifici
Promotor/propietari:
Albareda y Velarde, S.L.

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona