Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Plaça de l'Àngel

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
14191
Adreces:
Plaça de l'Àngel
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431307,00000 | UTM Y: 4581692,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Aquesta intervenció a la plaça de l’Àngel va estar motivada per la necessitat d’ampliar l’accés a l’estació del metro Jaume I. En aquesta zona es localitzava una de les entrades a la colònia Barcino, concretament al nord-est del carrer Llibreteria confluència amb el carrer de la Tapineria. Pel que fa a l’actuació arqueològica, aquesta va consistir en la realització d’una cala, en la qual no es va localitzar cap tipus de construcció i es van documentar un conjunt d’estrats remoguts per un gran nombre de canalitzacions de serveis. No obstant, a cotes més baixes es va poder documentar estrats amb materials d’època romana, concretament dels segles IV–V dC, un retall que es va interpretar com a part d’una sitja, i un enterrament del que no es va poder precisar la seva cronologia dins de l’època romana.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 31/12/1864 (Abans de 1865)

    Plaça de l'Àngel

    Per un àngel de bronze sobre una piràmide de marbre, col·locat l'any 1618 en el portal de la muralla, assenyalant una imatge de santa Eulàlia posada l'any 1456 sobre l'arc que donava entrada a la baixada de la Presó (avui baixada de la Llibreteria), i que recordava un miracle que succeí en el trasllat, l'any 879, del cos de santa Eulàlia de Santa Maria del Mar a la Catedral.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Desembre de 1988
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Rafel Llauger i Ribas
Motivació:
Ampliació de l'estació de metro
Promotor/propietari:
Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona