Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Molí de Sant Andreu

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Sant Andreu
Pend: prop_148:
5
Pend: prop_149:
27853
Pend: prop_95:
Carrer Coronel Monasterio
Carrer Palomar
Carrer Andana de l'Estació
Passeig de Santa Coloma
Pend: prop_151:
UTM X: 432648,00000 | UTM Y: 4588356,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Molí de Sant Andreu

Pend: prop_33: Positius. Sense rebaix del subsòl

Pend: prop_34:

Al novembre de l'any 2000 es va procedir al cobriment de les restes arqueològiques exhumades a la intervenció 134/1999. Un cop es va desbrossar i netejar les estructures i rases afectades es va procedir al seu cobriment amb un llençol de geotèxtil. Seguidament el procés va consistir en l'abocament de sauló a les rases per sobre el geotèxtil, amb una potència d'uns 30-40 centímetres. A la zona del molí la potència del sauló va ser major, ja que va abastar l'alçada total de les estructures documentades. Finalment, les rases i estructures es van tapar fins al nivell actual del sòl amb terra de granulometria no molt gruixuda, procedent d'altres obres que s'estaven realitzant a Barcelona.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Molí

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Bo

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
2000
Pend: prop_115:
Conservació / Restauració
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Jordina Sales - Arqueocat<br />
Pend: prop_118:
Pend: prop_119:

Pend: view_attach_documentation

Pend: No_Content

Pend: No_attach_documentation


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona