Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Plaça Pi 6

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Plaça Pi 6
Plaça Sant Josep Oriol 1-2
Carrer Pi 6
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430932,00000 | UTM Y: 4581562,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció va consistir en el seguiment arqueològic preventiu d'una rasa per ampliar el subministrament elèctric a la finca número 6 del carrer del. Pi. Aquests treballs van permetre la documentació d’una canalització feta de maó massís (15 per 30 cm) i blocs de pedra d'uns 40 cm de llarg, ben escairats i lligats amb morter de calç de color blanc. També es van localitzar les restes d’un mur construït amb blocs de pedra ben escairats, lligats amb morter de calç.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
13 octubre - 5 novembre de 2014
Tipus:
Seguiment
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Lourdes Forcades Vidal, ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric
Motivació:
Rasa de canalització per a cables elèctrics de baixa tensió
Promotor/propietari:
Endesa Distribució Elèctrica, SL / Ajuntament de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • FORCADES VIDAL, L., 2016. “Plaça del Pi, 6, Plaça de Sant Josep Oriol, 1-2 i Carrer del Pi, 6”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 174

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona