Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Gegants, Carrer

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
12165
Adreces:
Gegants, Carrer
Plaça Sant Miquel
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431206.00000 | UTM Y: 4581466.00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Entre els anys 1972 a 1975 es van engegar una sèrie de campanyes d'excavació a la zona de la Plaça de Sant Miquel situada a l'est del sector excavat durant les campanyes portades a terme entre els anys 1968 i 1971. L'espai estava situat a la zona central de la plaça a tocar de la cantonada del carrer Baixada de Sant Miquel, a uns tres metres de la façana del Palau Centelles. L'àrea a excavar tenia una total de 144 m² dividits en tres sectors: A, B i C. Els sectors estaven dirigits per diferents tècnics.

El sector A estava limitat al nord pel mur de tancament de les termes i les terres de rebliment de la III ampliació de l’excavació de 1968 a 1971, al sud per la claveguera moderna situada a la cantonada del carrer Baixada de sant Miquel, a l'est per l'àrea cementirial de l'antiga església de Sant Miquel i a l'oest per l'àrea ocupada per un sondeig de 1971, amb un total de 42 m².

El sector B, estava delimitat per al nord i a l'oest per dues clavegueres en ús, al sud pel sector C i a l'est per la tanca de delimitació, amb un total de 53 metres quadrats.

El sector C presentava una forma de lletra L, estava situada a continuació del sector B i paral•lel a la façana del Palau Centelles en línia amb el carrer Baixada de sant Miquel, amb un total de 49 m.²

Durant els treballs en els sectors A i B es van desmuntar algunes estructures contemporànies i es van excavar els nivells moderns associats a l'església de Sant Miquel, concretament es va localitzar una ossera del segle XVIII i es va desmuntar una tomba medieval de lloses excavada en una campanya anterior. Així mateix es va continuar amb l'excavació dels nivells del Cardo ( que marcava el mateix traç dels actuals carrers Font de Sant Miquel i Baixada de Sant Miquel) i de l'edifici termal documentat en campanyes anteriors.

Finalment, el sector C, va representar l'obertura d'un nou espai i es van iniciar els treballs des del nivell del carrer, amb l'extracció de la capa d'asfalt i de diversos nivells de rebliment contemporani. Es van documentar les fonamentacions dels edificis enderrocats, així com els diversos serveis i clavegueram associat. La potència de les fonamentacions va limitar les possibilitats d'excavació. Als nivells inferiors es van documentar dos murs que formaven cantonada i un paviment datats en època romana. Un dels murs era la continuació d'un documentat al sector B. Aquests murs delimitaven dues habitacions, on es van realitzar sengles cales que travessaven el paviment d'opus signinum fins assolir el nivell natural. Aquestes noves estructures, situades a l'altra banda del cardo es van identificar amb un edifici de caire privat, concretament una domus.

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1888

  Data d'enderrocament de l'església.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1892

  Es trasllada el mosaic al Museu Municipal de Belles Arts.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1932

  Ingrés del mosaic al Museu Arqueològic.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 974

  Data de consagració de l'església de Sant Miquel


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Termes

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Domus

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Cardo

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Cronologia

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Ossera

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
1972,1973,1974,1975
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Isabel Rodà (sector A-B)/ Joaquima Sol (sector A-B)/ Miquel Tarradell (sector C)/ E. Ripoll (sector D)
Motivació:
Documentació de les restes
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona