Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Gegants, Carrer

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
12165
Pend: prop_95:
Gegants, Carrer
Plaça Sant Miquel
Pend: prop_151:
UTM X: 431206,00000 | UTM Y: 4581466,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

Entre els anys 1972 a 1975 es van engegar una sèrie de campanyes d'excavació a la zona de la Plaça de Sant Miquel situada a l'est del sector excavat durant les campanyes portades a terme entre els anys 1968 i 1971. L'espai estava situat a la zona central de la plaça a tocar de la cantonada del carrer Baixada de Sant Miquel, a uns tres metres de la façana del Palau Centelles. L'àrea a excavar tenia una total de 144 m² dividits en tres sectors: A, B i C. Els sectors estaven dirigits per diferents tècnics.

El sector A estava limitat al nord pel mur de tancament de les termes i les terres de rebliment de la III ampliació de l’excavació de 1968 a 1971, al sud per la claveguera moderna situada a la cantonada del carrer Baixada de sant Miquel, a l'est per l'àrea cementirial de l'antiga església de Sant Miquel i a l'oest per l'àrea ocupada per un sondeig de 1971, amb un total de 42 m².

El sector B, estava delimitat per al nord i a l'oest per dues clavegueres en ús, al sud pel sector C i a l'est per la tanca de delimitació, amb un total de 53 metres quadrats.

El sector C presentava una forma de lletra L, estava situada a continuació del sector B i paral•lel a la façana del Palau Centelles en línia amb el carrer Baixada de sant Miquel, amb un total de 49 m.²

Durant els treballs en els sectors A i B es van desmuntar algunes estructures contemporànies i es van excavar els nivells moderns associats a l'església de Sant Miquel, concretament es va localitzar una ossera del segle XVIII i es va desmuntar una tomba medieval de lloses excavada en una campanya anterior. Així mateix es va continuar amb l'excavació dels nivells del Cardo ( que marcava el mateix traç dels actuals carrers Font de Sant Miquel i Baixada de Sant Miquel) i de l'edifici termal documentat en campanyes anteriors.

Finalment, el sector C, va representar l'obertura d'un nou espai i es van iniciar els treballs des del nivell del carrer, amb l'extracció de la capa d'asfalt i de diversos nivells de rebliment contemporani. Es van documentar les fonamentacions dels edificis enderrocats, així com els diversos serveis i clavegueram associat. La potència de les fonamentacions va limitar les possibilitats d'excavació. Als nivells inferiors es van documentar dos murs que formaven cantonada i un paviment datats en època romana. Un dels murs era la continuació d'un documentat al sector B. Aquests murs delimitaven dues habitacions, on es van realitzar sengles cales que travessaven el paviment d'opus signinum fins assolir el nivell natural. Aquestes noves estructures, situades a l'altra banda del cardo es van identificar amb un edifici de caire privat, concretament una domus.

Pend: prop_74:

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1888

  Data d'enderrocament de l'església.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1892

  Es trasllada el mosaic al Museu Municipal de Belles Arts.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1932

  Ingrés del mosaic al Museu Arqueològic.

 • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 974

  Data de consagració de l'església de Sant Miquel


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Termes

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Domus

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Cardo

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Pend: prop_164:
Cronologia

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Ossera

Pend: prop_163:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
1972,1973,1974,1975
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Isabel Rodà (sector A-B)/ Joaquima Sol (sector A-B)/ Miquel Tarradell (sector C)/ E. Ripoll (sector D)
Pend: prop_118:
Documentació de les restes
Pend: prop_119:

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_bibliography:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona