Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Mercaders 28

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
13205
Pend: prop_95:
Carrer Mercaders 28
Pend: prop_151:
UTM X: 431245,00000 | UTM Y: 4581884,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada al C/ Mercaders, 28 per a documentar la possible presència de restes arqueològiques, únicament va permetre documentar un pou mort o fossa sèptica, construït en el mateix moment que la resta de l'edifici i que data de l'any 1848. Un cop desmuntada aquesta estructura ja es va obtenir l'espai suficient per a la construccio de l'ascensor.
Els resultats, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Adriana Vilardell Fernández, Fragments.
Pend: prop_118:
Obertura d'una cala per a la construcció d'un ascensor
Pend: prop_119:
Comunitat de propietaris

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • CASTRILLO VILLA, M., 2011. " Intervencions sense afectació del Patrimoni", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2010. Muhba, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. p.117-119.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona