Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Monestir de Pedralbes

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Les Corts
Pend: prop_148:
4
Pend: prop_149:
4
Pend: prop_95:
Jardins de la Creu de Pedralbes
Carrer Bisbe Català
Baixada del Monestir
Pend: prop_151:
UTM X: 425833,00000 | UTM Y: 4582985,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Monestir de Pedralbes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada als Jardins de la Creu de Pedralbes, consistent en el seguiment de l’obertura de dues rases per a documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius.
Les rases realitzades, de 95 m. i 5 m, comptava amb una amplada aproximada de 40 cm. i una profunditat màxima de 60 cm. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica.
Les pròpies característiques de la intervenció: l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització i la reduïda amplada de les rases dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
3-6-1931
Pend: prop_65:
Gac 4-6-1931
Pend: prop_67:
Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_142:
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 25-30 de juny de 2003
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Àlex Vidal Sánchez
Pend: prop_118:
Obertura d'una rasa per a una canalització d'aigua.
Pend: prop_119:
Societat Genral d'Aigües de Barcelona, S.A.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona