Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Muralla romana. Torre del Bisbe.

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
17
Codi d'illa:
11183
Adreces:
Carrer del Bisbe 5.
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431051,00000 | UTM Y: 4581710,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Muralla romana. Torre del Bisbe.

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

En el decurs d’uns treballs de consolidació de la façana, es va dur a terme la documentació arqueològica de l’alçat de l’anomenada Torre del bisbe, corresponent a la torre núm. 76 del recinte baiximperial de Barcino. La torre objecte de la intervenció forma part del recinte baiximperial adossat a la primera muralla, la construcció del qual va començar, segons les investigacions més recents, cap a finals del segle III dC.
La torre té planta semicircular i la seva part inferior, com la resta de l’estructura baiximperial, es conforma com un cos massís format per un parament d’opus quadratum, que en aquest indret assoleix aproximadament els 11 m. d’alçària, i un rebliment d’opus caementicium.
Per sobre d’aquest cos i de la seva cornisa motllurada i conservada en mínima part, la torre presenta quatre pisos superposats, en els quals s’observen un seguit de reparacions, afegits, substitucions i obertures de llum posteriors a la fase originària.
A banda de documentar un gran nombre d’elements constitutius de l’estructura, s’agafaren mostres del material ceràmic, lític i dels lligants i revestiments per tal de poder dur a terme eventuals exàmens analítics en un futur.
La intervenció va permetre documentar uns aspectes estructurals de l’obra baiximperial que fins ara eren només hipotètics com ara: la presència d’un tercer pis cobert, la disposició de les finestres a les torres de planta semicircular i la pertinença de les cornises ceràmiques a la fase original, a manca, però, de la necessària comprovació arqueològica.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 803 - 1000 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Excel·lent

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Conjunt de la muralla romana.

Actuacions:

Data:
22 de febrer - 5 de març de 2010 / 13-30 de setembre del 2010
Tipus:
Arqueologia vertical
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Cristina Thió / Alessandro Ravotto - Chroma Rehabilitacins integrals, SL
Motivació:
Resturació i adeqüació del monument.
Promotor/propietari:
Arquebisbat de Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona