Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Sotstinent Navarro 30-32

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
2
Codi d'illa:
15178
Adreces:
Carrer Sotstinent Navarro 30-32
Carrer Jupí 3
Carrer Pom d'or 4
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431449,00000 | UTM Y: 4581515,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció vingué motivada per la necessitat de prospectar el subsòl de la finca per tal de comprovar la fondària de la fonamentació de la paret mitgera en la que s’havien de recolzar les càrregues d’un nou edifici de vivendes.
Els treballs arqueològics consistiren en el seguiment de tres sondejos de petites dimensions, ubicats de manera equidistant al llarg de l’alineació de la paret que limitava amb les finques adjacents.
El primer sondeig proporcionà una seqüència basada en un paviment de cairons que funcionava amb la paret mitgera, per sota del qual aparegué un nivell d’anivellament amb materials del segle XVIII i, finalment un nivell amb molts detritus i material ceràmic del segle XVII que, probablement suposava l’amortització d’una fossa sèptica.
El segon sondeig proporcionà per sota del paviment i la seva preparació, un retall ple de runa que afectava dos estrats, el segon dels quals oferí materials d’època romana.
Finalment en l’última cala aparegué, per sota del paviment, la fonamentació d’un pilar obrat amb pedres i morter de calç. La rasa de fonamentació del pilar tallava dues capes de runa que cobrien un paviment de ciment abuixardat.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Fossa sèptica

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell B
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt especial del sector de les muralles romanes.

Actuacions:

Data:
Juny del 1995
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Emili Revilla i Cubero
Motivació:
Construcció nou edifici
Promotor/propietari:

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona