Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Sant Pau del Camp

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
21
Codi d'illa:
6105
Adreces:
Carrer Sant Pau 87-97
Carrer Tàpies 8-24
Carrer Abat Safont 2-4
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430605,00000 | UTM Y: 4580912,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Sant Pau del Camp

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica realitzada als voltants del monestir de Sant Pau del Camp, entre el carrer Sant Pau i el de les Tàpies, va consistir en la realització de diversos sondejos prospectius per tal de donar una aproximació fiable a la magnitud i característiques del jaciment, en cas que aquest existís. Els treballs van consistir en la realització de 40 sondejos de 2 x 2 m., repartits longitudinalment per la superfície que havia de ser ocupada pel nou aparcament. Els resultats d’aquests treballs van servir per constatar la presència de restes arqueològiques que es localitzaven, a la vista del resultat de la prospecció, en dues àrees individualitzades:
Àrea A: Situada a la zona més propera al carrer de Sant Pau. Corresponia a una àrea de 2000 m2, al subsòl de la qual, a uns 2- 2,5 m. de profunditat, els sondejos van permetre observar la presència de diversos enterraments que corresponien a època tardorromana, (s. IV–V d.C). Presentaven un deteriorament avançat, amb coberta de tegulae o bé de fossa simple i amb els esquelets en posició supina amb orientació nord/sud. En diversos casos es va observar que havien estat afectats per construccions o rebaixos posteriors.
Àrea B: Situada al bell mig del solar, entre el carrer de les Tàpies i el de Sant Pau. Aquest sector del jaciment es trobava localitzat al voltant d’una antiga xemeneia fabril que es conservava en el solar. A uns 2 m. de fondària es van localitzar les restes de diverses fonamentacions de murs que van fer pensar en l’existència d’una antiga vil·la romana, que es va datar entre els segles I - II i IV d.C . Tot i això, les estructures presentaven una acusada degradació, i per tant, feia difícil la seva avaluació.

Notícies històriques:

 • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 12/06/1980

  Carrer de les Tàpies

  El carrer, amb el mateix nom, és anterior -almenys en part- a l'any 1745. El nom li provingué de tenir, a una banda, la tàpia de l'hort de Sant Pau i, a l'altra banda, tot de tàpies d'altres finques. Inicialment, s'anomenava carrer de 'rere l'hort de Sant Pau'.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 914

  Fundació del monestir de Sant Pau del Camp.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: Finals del segle XVIII

  A l’illa formada pel carrer de Sant Oleguer, de les Tàpies i de Sant Pau, s’instal•len les antigues fàbriques de Riva i Garcia (coneguda popularment com a Can Xatarra).


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Vil·la

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Conjunt històric
Data Declaració:
18-07-1879
Núm. BOE:
30-07-1879
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 -0000025 - 00000
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
Maig - juny 1988
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Albert Bacaria/Emilia Pagés/Ferran Puig
Motivació:
Construcció d'un aparcament
Promotor/propietari:
Societat privada Municipal d' Aparcaments

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
 • BERNI, P.; CARRERAS, C. , 2009. Les marques d’àmfores importades o d’altres àrees de la Tarraconense” Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 45-62
 • BERNI, P; CARRERAS, C., 2001. “El circuit comercial de Barcino: reflexions al voltant de les marques amfòriques”. Faventia, vol 1, núm. 23, p.103-129.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona