Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: 11-19 Estació Carrer

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sant Andreu
Adreces:
11-19 Estació Carrer
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 0,00000 | UTM Y: 0,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica realitzada al carrer de l’Estació ha estat motivada per la construcció d’un edifici de nova planta i ha conclòs amb resultats positius. Els treballs van permetre establir restes de quatre grans moments històrics: prehistòria, època romana, època tardoantiga i edat mitjana.
Les evidències més antigues corresponen a dues sitges del Bronze inicial. D’època romana es va documentar part d’una vila d’època baiximperial. Van poder documentar-se murs revestits amb pintures policromes i paviments d’opus signinum, una gran àrea de treball amb nivells d’escòries, cendres i argiles rubuefactades, diverses rases de conreu, sitges i cubetes. S’ha d’apuntar la documentació de dos enterraments d’època romana. D’època tardoantiga van poder localitzar-se un seguit de sitges que podria posar de manifest l’ús agrícola dels terrenys. Per últim, d’època medieval destacava la presència d’un mur que anava al llarg de tot el jaciments i que deuria funcionar com a mur divisori de terrenys.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Prehistòria / Bronze / Antic. 2100 - 1500 a.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Vil·la

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 715 - 1472 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament
Data aprovació:
Protecció Ajuntament

Actuacions:

Data:
abril- novembre 2016
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Joan Piera Sancerni - Abans Serveis Culturals, SL
Motivació:
Construcció d'un edifici de nova planta
Promotor/propietari:
Inmobiliaria Polse 2014, SL

Documentació

Bibliografia:

  • PIERA, J., 2018. “Carrer de l'Estació, 11-19”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp.92-94

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona