Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Palau Solterra-Barbarà

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
14
Codi d'illa:
9202
Adreces:
Avinguda Portal de l'Àngel 9
Carrer Canuda 41-47
Carrer Flor 2-4
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430866,00000 | UTM Y: 4581837,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Palau Solterra-Barbarà

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Els treballs arqueològics consistiren en el control de l’obertura d’onze cales destinades a encepats, riostres, fossars d’ascensor, bases d’escala i canalitzacions per a serveis, per tal de localitzar i documentar les possibles estructures arqueològiques afectades. L’excavació arqueològica va permetre documentar diferents fases d’ocupació d’aquest espai al llarg de la història.

Fase romana.
Quedà datada entre els segles II-V dC. segons es desprèn de l’estudi del material documentat. Es localitzaren diferents estrats on aparegué material d’aquest període. A més es documentà un rudus format per pedres petites, còdols, restes de ceràmica, malacofauna, ossos, dents, morter i argila que seguia una orientació sud-oest/nord-est, localitzant-se únicament a la zona nord de l’espai d’intervenció arqueològica.
Podria tractar-se d’una preparació utilitzada com la base d’algun tipus de pavimentació, però en aquest cas no s’hauria trobat cap tram que presentés totes les capes. Tot feu pensar que es tractés d’una via de poca entitat que podria enllaçar amb la via sepulcral de la plaça Vila de Madrid.
Paral•lelament s’exhumaren estructures d’aquesta cronologia que sembla que tindrien alguna mena de vinculació amb la via i d’altres de la mateixa cronologia que es trobaren molt arrasades en el moment de la seva localització, el que dificulta la seva interpretació.
Cronològicament, serien contemporànies al rudus, entre els segles II i V dC. Per últim s’observà que totes elles es trobaven al nord de la zona d’intervenció seguint una línia paral•lela a la via.

La documentació d’un estrat de llims en gairebé totes les cales, on no apareixia cap mena de material antròpic permeté afirmar que durant un llarg període de temps, entre el IV-V i el XIV-XV, aquest espai va ser cobert per una riera que hi va anar dipositant sediments.

Fase medieval.
Aparegueren una sèrie d’estructures que semblaven anteriors a la construcció de la finca, com seria el cas d’un conjunt d’estructures de pedra lligada amb morter de calç i argila, que es datà dels segles XIV-XV, força arrasades, que apareixen a la cala 1, un pilar de característiques similars localitzat a la cala 4 i murs que es presentaven força arrasats en direcció nord-oest/sud-est i sud-oest/nord-est.

Fase moderna.
A aquesta fase correspondria el moment de construcció del palau Solterra- Barberà al segle XVII. A aquest període s’associaren fonamentacions de diferents parets que es mantenien dempeus, riostes, un dipòsit i nombrosos pous d’aigua.

Fase contemporània.
Finalment es localitzaren una sèrie d’estructures (paviments, clavegueres, cisternes, etc estructures i estratigrafia d’època contemporània) vinculades al darrer ús de la finca.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Obra pública i civil / Via

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 100 - 199 d. C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Natural / Rieres

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Palau

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
19 de març – 18 de juny del 2007
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Sara Marín Hernando / Rebeka García Díez - TEA,SL
Motivació:
Reforma edifici
Promotor/propietari:
Hennes&Mauritz S.L / ALCAGIGA S.L.U

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • BALCELLS ALEGRE, M.J. (COORD.) , 2010. “ Avinguda del Portal de l’Àngel, 9. Carrer de la Canuda, 41-47. Carrer de la Flor, 2-4”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2008, MuHBa, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, p. 80.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • BUSQUETS, F. [et al.], 2009. "Les vies d’accés a les portes nord-oest i sud-oest de Barcino a través dels testimonis arqueològics", Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 05, MUHBA, Barcelona, pp. 124-141.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona