Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Santa Maria del Pi

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
1
Pend: prop_149:
10163
Pend: prop_95:
Plaça Pi 7
Pend: prop_151:
UTM X: 430928,00000 | UTM Y: 4581526,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_28: Santa Maria del Pi

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica segueix les directrius del projecte d’estudi que contemplava la realització de dues cales per tal de conèixer les característiques físiques de les fonamentacions de les diferents estructures que conformen l’església.
La primera cala es realitzà a l’interior del vestíbul del portal lateral de l’església, conegut com Portal de l’Ave Maria, a tocar del contrafort més occidental del costat de l’evangeli de l’església. Aquí es determinà la presència d’estrats de cronología tardana (segles V-VI) i un enterrament d’aquest mateix període.
A banda, es documentaren elements que formen part de la fonamentació de l’església; una banqueta de fonamentació i el contrafort de la porta de l’Ave Maria, ja que un vas funerari modern va impedir, amb la seva construcció i presència, documentar d’altres elements de fonamentació soterrats.

La segona cala es va efectuar a tocar de la base de la cara interna de la façana dels peus de l’edifici, al costat de l’evangeli i a la zona interior que dona a la façana principal de l'església.
Aquí també destaca la presència d’estrats de cronologia tardoantiga, els quals foren afectats per la construcció de l’església i el vas funerari del segle XVIII. Sembla que s’aprofitaren elements d’altre procedència per la construcció. Tal és el cas del fragment de pedestal honorífic dedicat a Quint Calpurni i que pot datar-se del segle I de la nostra era i que, possiblement fora portat de la zona del forum de Barcino. Concretament a la inscripció esculpida al pedestal i a l’espera d’un estudi epigràfic més acurat, s’hi pot llegir:

Q [UINTO] CALPURN[I]O
L[UCII] FIL[IO] GAL[ERIA TRIBU]
FLAVO
AED[ILI] II VIR[O] FLAM[INI]
ROM[AE] ET AUG[USTALI]

Que es pot traduir com:

A QUINT CALPURNI
FILL DE LUCI DE LA TRIBU GALERIA
FLAVO
EDIL DUOVIR FLAMEN

En quant al sistema de fonamentació del temple es va constatar la presència d’una sabata de fonamentació continua que afectava tot el perímetre de l’església, amb la característica de comptar amb una doble banqueta-esglaonada- de fonamentació.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1321-1391

    Dates de construcció de l'esglèsia.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Moble Aïllat / Lític

Pend: prop_163:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Aïllat / Inhumació / Tomba

Pend: prop_163:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Església

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Declarat BCIN / BIC
Pend: prop_58:
Monument històric
Pend: prop_60:
03-06-1931
Pend: prop_64:
04-06-1931
Pend: prop_65:
R-I-51-0422
Pend: prop_67:
Església de Santa Maria del Pi
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell A
Pend: prop_142:
Església de Santa Maria del Pi i rectoria

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
23 d’abril -1 juny del 2007
Pend: prop_115:
Sondeig
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Júlia Miquel López - Tea
Pend: prop_118:
Documentació estrcutural de les fonamentacions
Pend: prop_119:
Secció de Restauració i Consolidació de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya- Bisbat de Barcelona- Parròquia de Santa Maria del Pi.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona