Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Jaume Giralt 22

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
32
Codi d'illa:
14237
Adreces:
Carrer Jaume Giralt 22
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431392,00000 | UTM Y: 4582101,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

L’immoble se situava en una illa d’edificis delimitada al nord pel carrer dels Metges; al sud pel carrer de Jaume Giralt; a l’est pel carrer del Pou de la Figuereta; i a l’oest pel carrer de Sant Pere Més Baix. L’edifici ocupava una parcel•la rectangular disposada perpendicularment al carrer de Jaume Giralt. La façana principal mostrava un alçat de cinc nivells (pb + 4p) amb quatre obertures en cadascun d’ells. Les característiques edificatòries (sobretot a nivell de façana) eren pròpies de l’arquitectura civil barcelonina de la primera meitat del segle XIX.

Els repicats parietals tenen per objectiu posar en relleu la cronologia relativa, entitat i fesomia original dels testimonis arquitectònics descoberts en el decurs de les intervencions realitzades a l’interior del sector més meridional de la planta baixa de la finca núm. 22 del carrer Jaume Giralt.
Sector 001: Mur constituït amb maons plans cohesionats amb morter de calç. Es tracta d’una obra lligada probablement al procés de reconstrucció del nou edifici (1843-1844).
Sector 002: Mur compost per carreus, paredat i maons massissos (també s’hi van identificar alguns elements estructurals medievals reutilitzats).
Sector 003: Mur de carreus disposats en filades amb maons massissos cohesionats amb morter de calç argilós. Segles XVII i XVIII.
Sector 004: Mur de carreus rectangulars cohesionats amb morter de calç d’argilós; en el seu extrem oriental hi ha un arc cegat format per dovelles de pedra de Montjuïc.
Sector 005: Porta adovellada cegada parcialment amagada per les obres de les voltes de l’escala. Les seves característiques estructurals eren pròpies de l’arquitectura civil barcelonina dels segles XIII i XIV.
Sector 006: Arc de dovelles de pedra. Aquest es trobava cegat per un parament mixt amb carreus i maons cohesionats amb morter de calç argilós.
Sector 007: Mur format per carreus de pedra de Montjuïc amb filades de maons massissos. Segles XVII i XVIII.
Sector 008: Parament mixt amb carreus i maons massissos. Segles XVII i XVIII.
Sector 009: Arc de maons disposats a plec de llibre. Es tracta d’una obra lligada probablement al procés de compartimentació de la planta baixa (1843-1844).
Tal vegada, l’edifici construït entre els anys 1843 i 1844 s’assenta sobre una estructura preexistent d’origen baix-medieval (segles XIII i XIV).


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2000
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Núria Nolasco / Mònica Mas Poch - Veclus, S.L.
Motivació:
Enderroc
Promotor/propietari:
Promoció Ciutat Vella, S.A. / Barcelona
Data:
2001
Tipus:
Desmuntatge / Enderroc
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Motivació:
Enderroc
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A. / Barcelona
Data:
2002
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Núria Nolasco - Veclus, S.L.
Motivació:
Enderroc
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona