Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Nou de la Rambla 65-71

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Nou de la Rambla 65-71
Pend: prop_151:
UTM X: 430738,00000 | UTM Y: 4580897,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada al núm. 65–71 del carrer Nou de la Rambla, consistent en el seguiment de l’obertura de rases per a documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius. Les rases realitzades van ser 2 de 4 i 4,5 m. de llargada, per 0,80 – 1 m. d’ampla, amb una fondària entre els 0,60 i 0,80 m. També es van practicar dos cales per les arquetes de telecomunicacions de 1 m² i de 0,60 i 0,80 m. de fondària. El control de les obres no proporcionà cap tipus de resta arqueològica. Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de les rases i l’abundant presència de serveis, dificultaren l’obtenció de resultats. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Notícies / documents | Pend: prop_126: 1783

    Obertura del carrer Nou de la Rambla.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció Legal
Pend: prop_141:
Clases

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
6 - 10 de febrer del 2006
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Rony José Castillo - ACTIUM
Pend: prop_118:
Rasa telecomunicacions
Pend: prop_119:
Alpi / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona