Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Travau 42-54

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Nou Barris
Pend: prop_95:
Carrer Travau 42-54
Passeig de la Peira 55-63
Pend: prop_151:
UTM X: 430527,00000 | UTM Y: 4587059,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Negatius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica realitzada al C/ Travu i al Pg/ de la Peira, consistent en el seguiment de l’obertura d’unes rases per documentar la possible presència de restes arqueològiques, va concloure amb resultats negatius.
Es realitzaren tres rases i quatre cales, de diferents mides, amb una amplada aproximada de 60 cm. i una profunditat màxima d’entre 60 i 100 cm.
Les pròpies característiques de la intervenció; l’escassa profunditat a què s’instal•là la canalització, la reduïda amplada de les rases i el fet de que només es va substituir l’antiga xarxa de subministrament d’aigua no van permetre proporcionar cap tipus de resta arqueològica.. Els resultats negatius, però, són vàlids únicament fins a la profunditat màxima que es va assolir durant el desenvolupament de l’obra.


Pend: view_type_crono

Pend: No_Content

Pend: No_type_crono


Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 2 al 20 de juliol de 2007
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Núria Cabañas i Anguita. Actium, s.l.
Pend: prop_118:
Canalització de la xarxa d'aigües
Pend: prop_119:
Aigües de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona