Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: 12 Bassegoda Carrer.

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sants-Montjuïc
Codi de parcel·la:
45
Codi d'illa:
46
Adreces:
12 Bassegoda Carrer.
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 426882,00000 | UTM Y: 4580794,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

El jaciment arqueològic es localitza al carrer Bassegoda número 12, al districte de Sants-Montjuïc. El carrer Bassegoda està delimitat pel carrer de Torns i el carrer Carreras i Candi, en una zona completament urbanitzada.
Segons J. de C. Serra Ràfols (1960) al pati del número 363 del carrer de Sants, existia una columna de pedra posada horitzontalment sobre el sòl. Era d'una sola peça de pedra sorrenca de Montjuïc, que amidava 3,45 metres de longitud i 0,42 i 0,45 metres de diàmetre en els seus extrems superior i inferior respectivament, i presentava 18 estries. El pati de la casa delimita amb el carrer Bassegoda, que a l'any 1957 es trobava cobert per escombraries i molt tacat de detritus pel taller de soldadura que existia.
Al mes de febrer de l'any 1958 J. de C. Serra Ràfols, juntament amb personal especialitzat de Francisco Closa Alegret, va realitzar en el pati diferents sondatges. Es descobrí una segona columna a menys de 10 centímetres de profunditat; coberta per tabics moderns. Estava col•locada horitzontalment i era paral•lela al mur mitger de la finca número 365 del carrer de Sants amb el número 12 del carrer Bassegoda. Sota d'aquesta es trobava la terra verge estèril, constituïda per argiles quaternàries compactes de tonalitat groguenca. Per la qual cosa en quant a la documentació d'un possible jaciment arqueològic romà a l'indret, va donar resultats arqueològics negatius. Sembla que les columnes foren extretes durant unes obres de remodelació de l’església del Pi.
Però, junt al número 12 del carrer Bassegoda es va descobrir un mur, orientat nord a sud, aprofitat com a fonament de la casa i lligat amb argamassa de calç i sorra fina, d’una coloració rosada, pròpies dels revestiments impermeabilitzants emprats a l'antiguitat. Conservava una alçada de 85 centímetres, però no es va poder documentar la seva amplada. Pel cantó del carrer Bassegoda, a un nivell inferior, s'observava un mur en direcció est-oest d'un gruix de 50 centímetres visible amb un revestiment semblant a l'anterior mur. Es va recuperar segons J. de C. Serra Ràfols (1960, pàg. 88) alguns fragments ceràmics a torn d'aparença antiga.
A partir de la intervenció realitzada per J. de C. Serra Ràfols a l'any 1958, es va poder documentar restes de murs i ceràmica a torn 'd'aparença antiga'. Malgrat, les escasses informacions es pot establir que corresponen a un assentament d'època del Ferro-Ibèric. Però, les construccions de bloc de vivendes a l'indret, segurament ha acabat per destruir en bona part el jaciment arqueològic original.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Material descontextualitzat

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric ple. 450 - 200 a.C.
Cronologia final:
Preurbà / Protohistòria / Ferro-ibèric ple. 450 - 200 a.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Desconeguda
Cronologia final:
Desconeguda

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Febrer de 1958
Tipus:
Tipus d'actuació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
J. de C. Serra i Ràfols
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • OLAYA, M., 1960. "Las columnas romanas de la Plaza Nueva", Sans, Revista de actualidades del Distrito VII, 88, juny, Barcelona, pp. 12-13.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1960. "Restos antiguos y columnas de procedencia barcelonesa descubiertas en la barriada de Sants", I, Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 83-93.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona