Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Santa Maria del Mar

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
1
Codi d'illa:
17191
Adreces:
Plaça Santa Maria 1
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431601,00000 | UTM Y: 4581680,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Santa Maria del Mar

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció pretenia conèixer les característiques físiques de les fonamentacions de les diferents estructures que conformen l’església així com la seva estabilitat estructural. Tot i que el projecte contemplava la realització de 8 cales finalment només s’obriren 3.
D’aquesta manera, la ubicació de les tres cales, efectuades en tres llocs claus de l’edifici com són l’absis , la nau lateral i a la cara interna de la façana ha permès constatar diverses evidències.
En primer lloc, la presència d’elements estructurals no pertenyents al temple posa de manifest que per la construcció de l’edifici de l’església de Santa Maria del Mar s’enderrocaren diverses cases i edificis existents al sector, prova d’un urbanisme anterior a l’església. Part d’aquestes construccions, concretament les fonamentacions dels edificis preexistents s’utilitzaren com a elements de trava, per tal de formar una riostra que lligava tota la fonamentació de Santa Maria del Mar. Aquests edificis foren bastits en una època compresa entre la tardo antiguitat i l’alta edad mitjana i foren desmuntats en part i reaprofitats en certs punts per bastir l’església al segle XIV.
En segon lloc, gràcies a les excavacions, s’evidencià una estructura de basament consistent en un sistema de murs obrats amb carreus de mida mitjana, disposats en filades regulars i que arriben a tenir una fondària de gairebé tres metres. La seva funció és la de repartir les càrregues sobre una superfície molt gran del sòl, per tal de reduir la càrrega unitària que gravita damunt d’ell.
El sistema de fonamentació de Santa Maria del Mar denota un acurat programa d’actuació que va començar per l’expropiació i enderroc dels edificis preexistents per acte seguit anivellar el terreny, circumstància que devia provocar un gran moviment de terres per, seguidament, replantejar la fonamentació, marcant sobre el terreny la traça dels fonaments i excavar la rasa contínua d’aquests.
Els fonaments, pròpiament dits, consistien en un llit de morter de calç que regularitzava el terreny i sobre aquesta plataforma es van construir uns murs bastits amb carreus de mida mitjana, disposats en filades regulars i lligats amb morter de calç. Seguidament es va aixecar el mur de tancament perimetral i el sistema de pilastres entre les capelles i la base dels contraforts.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: 1329-1383

    Data de construcció de l'esglèsia.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Edifici de culte o religiós / Església

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Mur

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Regular

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000421 - 00000
Comentari:
Església de Santa Maria del Mar
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Església de Santa Maria del Mar

Actuacions:

Data:
14 febrer al 5 d’abril del 2007
Tipus:
Sondeig
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Júlia Miquel López - Tea
Motivació:
Sondeigs
Promotor/propietari:
Secció de Restauració i Consolidació de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya- Bisbat de Barcelona- Parròquia de Santa Maria del Mar.

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons

Bibliografia:

  • MIQUEL LÓPEZ, J., 2011. "Intervenció arqueològica a l'interior de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona" a IV Congrés d'Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya. Ajuntament de Tarragona / ACRAM. Tarragona. Pags: 401-411.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona