Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Muralla Romana

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
12196
Adreces:
Carrer Tapineria 29-37
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431163,00000 | UTM Y: 4581775,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Muralla Romana

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

En l'actuació localitzada al subsòl del Museu d'Història s'ha pogut documentar un dels angles interiors de la muralla romana d'època augustal, en concret el que correspon al cantó est de l 'angle nord. Fins ara, només es coneixia arqueològicament un altre gir de la muralla romana, el corresponent al cantó oest de l 'angle nord de la muralla, localitzat l'any 1993, a l'excavació duta a terme a l'interior de la Pia Almoina. També s'ha pogut alliberar un petit tram arrasat de les dues muralles (augustal i baiximperial) amb uns 3,80 m de llargada total excavada. D'una banda, s'ha pogut documentar la muralla d'època augustal (de 2 m d'amplada) i, de l'altra, la fortificació que es va adossar per fora durant el Baix Imperi (també de 2 m d'amplada), que configurava un vallum defensiu de 4 m d'amplada amb 74 torres aixecades ex novo.
A banda d'aquest tram de muralla, s'han documentat les restes d'un mur de tancament d'un dels lacus de la indústria vinícola, de la plaça del Rei, de finals del segle III i principis del segle IV.
Finalment, també s’ha posat en valor part de la cimentació d'un nou cos del Palau Comtal, un cos que es devia obrir al pati interior, on segurament hi havia les cavalleries.
Pel que fa a la zona afectada per les obres, situada a sobre de l’antic fossat romà, s’ha pogut constatar l’existència de diferents estructures d'època medieval, un paviment, una sitja i la fonamentació d'un pilar d’època moderna.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - Actualitat

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Altres

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Agrícola / Sitja

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Palau

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Conservació

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
R-I-51-0417
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Conjunt de la Muralla romana

Actuacions:

Data:
13 gener - 11 abril de 2014
Tipus:
Tipus d'actuació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Julia Beltrán de Heredia Bercero
Motivació:
Treballs de rehabilitació per a la instal·lació de nous lavabos al subsòl del conjunt monumental de la Plaça del Rei, MUHBA
Promotor/propietari:
Institut de Cultura de Barcelona / Ajunatment de Barcelona

Documentació

Bibliografia:

  • BELTRÁN DE HEREDIA, J., 2016. “Muralla Romana”, Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, pp. 144
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona