Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer de Sant Jacint 4

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
18
Pend: prop_149:
15211
Pend: prop_95:
Carrer de Sant Jacint 4
Pend: prop_151:
UTM X: 431404,00000 | UTM Y: 4581915,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

En aquesta intervenció es va realitzar un control arqueològic de l’excavació d’un fossat a la planta baixa de la finca per a la instal•lació d’un ascensor.
Es va haver de fer un rebaix d’1’40 m. per a la construcció de l’ascensor. A 0’50 m. es van localitzar tres clavegueres de l’edifici amb una potència de 0’65 m., una de les quals estava anul•lada.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1917 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Regular

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 16 al 20 de maig del 2011.
Pend: prop_115:
Excavació
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Jordi Petit Gil - Antequem, SL
Pend: prop_118:
Excavació d'un fossat per a la instal·lació d'un ascensor.
Pend: prop_119:
Comunitat de propietaris del carrer Sant Jacinet, 4.

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona