Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Santa Anna 35-39, 30-31

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_148:
5
Pend: prop_149:
8211
Pend: prop_95:
Carrer Santa Anna 35-39, 30-31
Pend: prop_151:
UTM X: 430786,00000 | UTM Y: 4581928,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

La intervenció arqueològica va consistir en el control de l’obertura d’una rasa de dimensions molt reduïdes, ja que només es baixava uns 30 cm de profunditat. Ara bé, davant del número 39 del carrer es va localitzar un bloc de pedra tallada que s’havia aprofitat per a tapar una arqueta d’un clavegueró del segle XX. Es tracta d’una roca calcària nummulítica miocènica (grup de roques sedimentàries), coneguda amb el nom de pedra de Girona, de 61 cm de llargada, 31 cm d’amplada i 8 cm de gruix. En extreure la peça es va comprovar que es tractava d’una inscripció medieval (probablement del segle XV) amb tipografia gòtica, de la que es conserven set línies. Actualment la peça està en procés de restauració i estudi.


Pend: view_type_crono

Patrimoni Moble Aïllat / Lític

Pend: prop_163:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.
Pend: prop_164:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1359 - 1472 d.C.

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Conservació

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Protecció Física

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Protecció legal Ajuntament

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
Del 10 al 14 de juny de 2010
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Marc Bosch de Doria, Antequem s.l.
Pend: prop_118:
Soterrament de serveis d'aigua
Pend: prop_119:
Societat General d'Aigües de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2

Pend: Prop_bibliography:

  • BOSCH DE DORIA, M., 2011. "Carrer de Santa Anna, 35-39, 30-32", Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2010. Muhba, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona. p. 113.

Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona