Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Pati d'en Llimona / Casa Gualbes/Casa March

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
14
Codi d'illa:
14166
Adreces:
Carrer Regomir 3
Carrer Sant Simplici
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431356,00000 | UTM Y: 4581440,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Pati d'en Llimona / Casa Gualbes/Casa March

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Amb motiu dels treballs de rehabilitació del conjunt d’edificis adjacents al carrer del Regomir, coneguts sota la denominació de Pati d’en Llimona i Palau dels Gualbes, es van dur a terme diverses tasques arqueològiques que van donar com a resultat la descoberta d’estructures pertanyents a la porta sud-est de la Barcelona romana, la porta de mar, construïda en época augustal.
De la porta, que sembla ser que corresponia a les anomenades trífores, es va poder recuperar una de les obertures laterals, concretament la de llevant, un corredor que la perllonga i algunes dovelles del pas destinat al trànsit rodat. Per altra banda, també es va documentar la fonamentació i les primeres filades d’una de les dues torres circulars que la flanquejaven. Pel que fa a la facturació de la porta es tractava d’un opus quadratum pels muntants, les dovelles i les filades que s’entregaven a l’arc lateral. Per damunt de la clau de la porta lateral, es tractava d’un opus vitatum. La majoria dels materials constructius utilitzats procedien d’edificacions preexistents i enderrocades amb la nova refortificació baix imperial. D’aquesta manera es va observar alguna peça arquitectònica com era el cas d’un capitell troncopiramidal; fragments de fris amb mètopes i fragment de cornisa motllurada.
Un altre dels elements destacables va ser la localització de les restes d’una estructura tripartida coberta per sengles voltes de canó que precedia la porta. Es tractava de la fonamentació i primeres filades del passadís del sector oriental. Dins d’aquesta estructura es va localitzar una successió de paviments, la majoria construits amb sorra o terra piconada i recoberts en alguns casos de primes capes de calç, els quals s’entregaven a una banqueta adossada al mur oest i a un petit paviment fet amb blocs rectangulars de pedra en el que es va observar una polleguera.
Per últim, de la torre de flanqueig es conservava una fonamentació de 1,80 m. de fondària i presentava un parament fet de pedres petites i mitjanes disposades irregularment i lligades amb morter de calç. Per damunt es localitzava les restes d’un opus quadratum pertanyent al parament extern de l’obra defensiva.

Notícies històriques:

  • Tipus: Notícies / documents | Data: S.XIV

    Pati d'en Llimona - Casa Gualbes

    Construcció de la casa que delimita l'espai anomenat Pati d'en Llimona sobre el parament i una de les torres defensives romanes (torre 36)


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Muralla

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Restaurat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
03-06-1931
Núm. BOE:
04-06-1931
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Muralles romanes.
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Comentari:
Conjunt de la muralla romana.

Actuacions:

Data:
1991
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Joan Garcia/Xavier Solé - MHCB
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

  • GRANADOS, J.O. et alii, (1991)"La porta romana del Pati d'en Llimona. Carrer del Regomir". Barcelona:MHCB.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • RIU, E., 2006."La casa gòtica dels Marc al pati d'en Llimona de Barcelona", Revista d’Arqueologia Medieval, 2, Barcelona, pp. 8-21.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona