Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Torre romana número 25

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
6
Codi d'illa:
14181
Adreces:
Carrer Sotstinent Navarro 8-10
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431360,00000 | UTM Y: 4581616,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Torre romana número 25

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

Durant la campanya del 1965 es va continuar l’excavació interior i exterior de la torre romana 25. Sembla ser que aquesta campanya va continuar on s’havia deixat amb anterioritat al 1964 (veure fitxa 042/1964), a uns 3 metres de fondària des de la part alta. A partir d’aquesta cota, es va deixar sense excavar tot el farciment central i es va procedir a excavar la banda esquerra (vista la torre des del carrer Sotstinent Navarro), on ja mancaven el revestiment de grans carreus. En arribar als 7 m. de fondària, es va practicar una excavació en cova amb la intenció de buscar la zona baixa, normalment la més rica en fragments arquitectònics, fins arribar, al parament del costat dret. Així, es va poder recuperar tres capitells, un en marbre i dos en pedra de Montjuïc, dos caps de marbre (un femení i un masculí). Cal afegir que també es van recuperar un nombre indeterminat de fragments de cornisa, la part inferior de la figura d’un togat, i innumerables elements arquitectònics decoratius.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Estructures defensives i militars / Torre

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 200 - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Medieval / 1150 - 1285 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Declarat BCIN / BIC
Classificació:
Monument històric
Data Declaració:
20-04-1949
Núm. BOE:
05-05-1949
Núm. Registre Estatal:
(R.I.) - 51 - 0000417 - 00000
Comentari:
Decret de Protecció de castells espanyols
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Nivell A
Data aprovació:
Clases
Comentari:
Conjunt de la muralla romana.

Actuacions:

Data:
Maig-juny 1965
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
J. de C. Serra i Ràfols / A. M. Adroer - MHC
Motivació:
Adequació i estudi de la muralla romana
Promotor/propietari:
MHC

Documentació

Bibliografia:

  • ,
  • ADROER, A.M., 1965."Campañas Arqueològicas Municipales", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad VIII; Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 145-148.
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., "La Barcelona tardoantiga: urbanisme, societat i comerç als segles V-VII". XI Congrés d'Història de Barcelona, La ciutat en xarxa (Barcelona, 2009), Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona. [Data de consulta: 24/11/2010] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric/catala/activitats/congres/11congres/resums11.html
  • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "Barcino, de colonia augustea a sede regia en época visigoda. Las transformaciones urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la arqueología". Arqueología, Patrimonio, y desarrollo urbano. Problemática y soluciones, Girona, pp. 31-49.
  • GRANADOS, O.; RIERA, S.; MIRÓ, C.; PUIG, F., 1995.Guia de la Barcelona romana i alt-medieval. ICUB. Ajuntament de Barcelona.
  • PUIG VERDAGUER, F., 1999. "Ciutat i muralla de Barcino", Catalunya Romànica. Del Romà al Romànic. Història, art i cultura de la Tararconense mediterrània entre els segle IV i X, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, pp. 84-86.
  • PUIG VERDAGUER, F.; RODÀ, I., 2007. "Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación", Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio (Lugo, 2005), pp. 597-630.
  • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1967. "Balanç i estat actual de l’estudi de la muralla romana de Barcelona", Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, X, Ajuntament de Barcelona - Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, pp. 129-148.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona