Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Carders 33- 35- 37- 39

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
35
Codi d'illa:
15224
Adreces:
Carrer Carders 33- 35- 37- 39
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431461,00000 | UTM Y: 4582063,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

Les finques es localitzen al barri de la Ribera i delimiten amb els carrers Carders, de Jaume Giralt, de Pou de la Figuera i de la Volta de Montanyans. Les cales parietals han posat al descobert una trama d'arcs a les plantes baixes de les finques números 33, 35, 37, 39 del carrer Carders, i una llotja al mur mitger del primer pis de les finques números 33 i 35 del carrer suara citat. Si bé hi ha diferències en el disseny i acabat dels arcs (pel que fa la forma, llum i muntants), l'anàlisi arquitectònic evidencia un plantejament edilici unitari -propi de l'arquitectura civil barcelonina baix-medieval (1250-1275)-. No obstant això, el conjunt arquitectònic s'endinsa dins de les tipologies edificatòries del segle XVII i XVIII. La significació del conjunt edilici baix-medieval deriva de la seva importància estructural, ja que l'arqueria del primer pis és un clar exponent de la llotja gòtica civil.
Els repicats de les façanes de les finques números 33, 35 i 37, han posat al descobert: el parament medieval de carreus de la façana primigènia del núm. 35; l'encintat de protecció dels junts del carreuat medieval; restes dels encalcinats i dels revestiments; dos pilars del porxo baix-medieval; el paredat de maons utilitzats per addicionar el quart pis i les unions entre les finques núms. 33-35 i 35-37. Per tant, la façana de la finca medieval ocupava els actuals núms. 33 i 35 i disposava de tres nivells d'alçat (pb + 1p + p). A més, els arcs de la mitgera de la planta baixa i la llotja del primer pis serien contemporanis al projecte de la façana, és a dir del segle XIII.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1865

    Carrer dels Carders

    Inicialment via romana, més tard camí d'accés a la ciutat vora el qual l'any 1023 s'hi edificà una església dedicada a sant Cugat. Més endavant, convertida en carrer, s'hi instal·laren els fabricants de cordes per treballar la llana, dels quals el carrer prengué el nom.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2002-2003
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez / Núria Nolasco - Veclus, S.L.
Motivació:
Rehabilitació
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona
Data:
2002
Tipus:
Desmuntatge / Enderroc
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Motivació:
Enderroc
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona