Carta Arqueològica de Barcelona

Pend: view_intervention: Carrer Milans 7-9

 

Pend: view_geo_situation

Pend: prop_145:
Zona urbana
Pend: prop_146:
Ciutat Vella
Pend: prop_95:
Carrer Milans 7-9
Carrer Gignàs 8-14
Pend: prop_151:
UTM X: 431396,00000 | UTM Y: 4581343,00000

Pend: view_description_notes

Pend: prop_33: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Pend: prop_34:

En aquesta intervenció es van realitzar un total de 4 rases. La rasa 1 estava orientada est-oest des del carrer Milans fins el carrer Altaülf i amidava 13 m. de llarg per 0,20 m. d’ampla i una fondària de 0,60 m. La rasa 2 orientada nord-oest / sud-est al llarg del carrer Ataülf amidava 2,70 m. per 0,20 m. amb una fondària de 0,90 m. La rasa 3 es situava entre la cantonada carrer Ataülf i el núm. 8 del carrer Gignàs, amb unes mesures de 3,70 m. per 0,20 m. i una fondària de 0,80 m. La rasa 4 orientada sud-oest / nord-est al llarg del carrer Gignàs presentava una llargada de 13,50 m. per 0,20 m. d’ampla i una fondària de 0,75 m.
Es van localitzar dues estructures que es corresponien amb clavegueres dels segles XIX i XX. Una d’elles estava amortitzada per un estrat que contenia bastant material ceràmic d’època romana. Malgrat tot, es tractava de material descontextualitzat, ja que aquest apareixia barrejat amb ceràmica moderna, llaunes i plàstics.

Pend: prop_74:

  • Pend: prop_125: Noticies | Pend: prop_126:


Pend: view_type_crono

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Claveguera

Pend: prop_163:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Pend: prop_164:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Pend: view_techinfo_legal

Pend: prop_37:

Pend: prop_124:
Eliminat / Amb control arqueològic

Pend: prop_49:

Pend: prop_50:

Pend: prop_51:
Tapat

Pend: prop_55:

Pend: prop_56:
Pend: prop_57:
Protecció Legal
Pend: prop_58:
Clases
Pend: prop_139:
Pend: prop_140:
Nivell B
Pend: prop_141:
Clases
Pend: prop_142:
Conjunt especial del sector de les muralles.

Pend: prop_87:

Pend: prop_114:
2 al 27 d'agost del 2002
Pend: prop_115:
Seguiment
Pend: prop_116.:
Preventiva
Pend: prop_117:
Marta Santandreu Valiño - ATICS SL
Pend: prop_118:
Rasa d'instal·lació elèctrica
Pend: prop_119:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Pend: view_attach_documentation

Pend: Prop_Docu:

Llicència de Creative CommonsPend: CC_Doc_1 Pend: CC_Doc_2


Carta Arqueològica de Barcelona Pend: resume_project1
Pend: resume_project2

Pend: CComons_Base_text
Pend: Carta_aj_Base Pend: mail1_Base Pend: mail2_Base | Ajuntament de Barcelona