Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Turó de la Trinitat - Coll de Finestrelles

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Sant Andreu
Adreces:
Carrer Foradada 57
Carrer Pare Pérez del Pulgar
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 432584,00000 | UTM Y: 4589352,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Turó de la Trinitat - Coll de Finestrelles

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

L’any 1878, amb motiu d’unes excavacions, aparegueren al carrer Foradada unes possibles termes romanes amb un mosaic, on es relata que s’hi podia reconèixer l’efígie de Dioclecià. La troballa arqueològica s’acompanyava de diverses monedes d’argent, 2 àmfores i altres restes d’èpoques posteriors.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Higiene i Salut / Termes

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 299 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 715 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Sense control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
Tipus:
Tipus d'actuació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Motivació:
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • ANÒNIM., 1878. El Faro Andresense 24, 29 de desembre, Barcelona.
 • CLAPÉS CORBERA, J., 1896. Sant Andreu del Palomar, Barcelona.
 • CLAPÉS CORBERA, J., 1931. Fulles històriques de Sant Andreu de Palomar, Llibreria Catalonia, Barcelona.
 • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1969 "Un nuevo yacimiento con cerámica neolítica de los Sepulcros de Fosa", Butlletí Mediterrania 4-5, Barcelona, pp. 10.
 • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1977. "Documents per a la carta arqueològica del Pla de Barcelona", Butlletí Mediterrania 10, Barcelona, pp. 9-44.
 • DE LA VEGA GÓMEZ, J., 1993. Els primers batecs històrics de Sant Martí de Provençals: Aproximació als orígens, Santa Coloma de Gramenet.
 • GRANADOS GARCIA, J. O., 1984. "Los primeros pobladores del Pla", I Congrés d'Història del Pla de Barcelona, Institut Municipal d'Història, La Magrana, Barcelona, pp. 67-82.
 • GRANADOS GARCIA, J. O., 1994. "Relació d'edificis d'interés històric i de jaciments arqueològics. Sant Andreu (zona de nova ordenació)", Annex 5: modificació del P. G. M. al sector de Sant Andreu-Sagrera. Reordenació urbanística del corredor ferroviari del Clot-Sagrera-Sant Andreu, Barcelona, inèdit.
 • HUNTINGFORD, E., 1983. "Orígens Històrics de Sant Andreu", Sant Andreu de cap a peus 100, Barcelona, pp. 12-18.
 • MASOLIVER, M.; SERRA, J., 1995. "La història antiga de Sant Andreu a través de les restes materials", Finestrelles 7, Centre d'Estudis Ignasi Iglésias, Barcelona, pp. 75-119.
 • SECCIÓ D'ESTUDIS DEL CENTRE EXCURSIONISTA PUIG CASTELLAR, 1983. "Troballes arqueològiques esporàdiques", Puig Castellar 6-7, Santa Coloma de Gramenet.
 • SERRA RÀFOLS, J. de C., 1965. "Vertedero de época romana en el cerro de la Trinitat (Barcelona)", Boletín de la Sección de Estudios del Centro Excursionista Puig Castellar, 1, Santa Coloma de Gramenet.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona