Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Carrer Tallers 66

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Codi de parcel·la:
14
Codi d'illa:
4209
Adreces:
Carrer Tallers 66
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430317,00000 | UTM Y: 4581846,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia no exhaurida

Descripció:

La intervenció arqueològica duta a terme l’any 2004, va consistir en la realització de tres sondejos per tal de poder comprovar la profunditat dels fonaments de l’edifici a reformar, efectuar la caixa de l’ascensor i situar l’aljub i els serveis corresponents. El 2005 es procedí a la retirada del paviment de l’edifici existent, a la realització de 4 rases per a la col•locació del nou clavegueram, de 8 rases pels encepats i de la cala per a la grua. La intervenció va permetre documentar diverses fases cronològico-constructives:
Fase dels segles XVI-XVII. La construcció d’un possible dipòsit del qual només en restava un tram de paret, va permetre establir la primera fase d’ocupació de la zona. Les restes conservades d’aquesta estructura consistien en l’esmentat tram de paret que conservava un revestiment de morter de calç que l’impermeabilitzava. La funció a la que estaria destinat aquest possible dipòsit era totalment desconeguda, ja que la manca d’elements relacionats no va permetre aprofundir més en la seva comprensió. Durant el procés d’excavació es van identificar un seguit d’estrats que semblaven respondre a abocaments que farcirien un possible retall del que es desconexia les seves mides. Aquests abocaments es caracteritzaven per contenir nombroses restes de ceràmica que podrien correspondre a peces defectuoses, a més de nombroses restes de material constructiu sotmeses a altes temperatures. Això portà a creure que es tractaria de restes procedents d’algun taller destinat a la producció de terrissa, situat en alguna zona propera, que es dedicaria a la fabricació de ceràmica comuna (gerres, olles, etc.).
Fase dels segles XVII-XVIII. La construcció d’un mur, juntament amb la del forn i un paviment, comportà l’establiment d’una nova fase d’ocupació del solar.
Es documentà la cambra de combustió del que podria ser un petit forn. No es pogué determinar el nivell de circulació corresponent a la boca d’accés de la cambra de combustió, ja que aquest es trobaria situat fora de l’espai a excavar. Malgrat això, es va poder observar la presència d’un paviment de calç, situat al costat oposat de la boca de la cambra de combustió, el qual podria correspondre a un nivell de circulació coetani del període en què el forn hauria funcionat. L’orientació del mur semblava respondre a l’urbanisme medieval de la zona, clarament definit per la presència de la muralla en la zona del carrer Pelai. Atès que la cara bona del mur es trobava en el costat est (on es va documentar el forn), semblaria que el terreny situat al costat oest del mur no formaria part de l’edificació. Malgrat tot, tampoc es va poder localitzar cap tipus d’element que ens permetès establir un nivell de circulació vinculat al mur, en la zona oest .
Fase del segle XVIII. L’entrada en desús del forn, i la realització d’un nou paviment que el cobria marcaven l’inici d’una nova fase d’ocupació. Tant la cúpula com la graella del forn foren desmuntats, i la cambra de combustió es reblí amb diversos estrats en els que hi destacava la presència de restes ceràmiques passades de cuita. Damunt d’aquest rebliment es va documentar un paviment de calç que s’adossava a la paret de dos dipòsits de planta quadrangular, amb el fons enrajolat i les parets revestides de morter, que es caracteritzaven per tenir un forat al centre per tal de facilitar la recollida del pòsit. La funció a la que podia haver estat destinat aquest dipòsit no es va poder esbrinar.
Fase de finals segle XVIII/XIX. La realització d’un nou paviment de calç permeté l’establiment d'una nova fase d’ocupació del solar. Aquest paviment també es va disposar per damunt del rebliment d‘un dels dipòsits.
Un altre element d’aquesta fase era una claveguera que es bastia aprofitant el tram d’un mur de la fase anterior. Aquesta claveguera desembocaria a l’interior d’un pou cec de planta quadrangular amb les parets de maons.
Fase dels segles XIX/XX. La construcció de les parets sobre les que es fonamentava l’edifici actual i la reforma del sistema de clavegueram establiren l’inici d’una nova fase. Aquesta nova edificació trencà definitivament amb l’urbanisme medieval i prengué l’orientació que actualment presenten els edificis situats en el carrer Tallers. La construcció d’un nou edifici comportà l’establiment dels diferents serveis necessaris per a la seva habitabilitat. Així, es dugué a terme la documentació de vuit trams de clavegueres domèstiques. La construcció del nou clavegueram comportà la destrucció del pou cec i la claveguera de la fase anterior. Una vegada realitzat el nou clavegueram i la nova edificació, es dugué a terme un anivellament del terreny damunt del qual es disposaren els paviments corresponents.

Notícies històriques:

  • Tipus: Toponímia / nomenclàtor | Data: 01/01/1900

    Carrer dels Tallers

    Els tallers foren un portal i un carrer. Quan es construïa la muralla de la Rambla (any 1363), hi existia ja el 'barri dels tallers' en la part interior (Vico dels Tayers). El seu nom prové dels talladors de carn que hi havia a la rodalia.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Dipòsit

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Àrea productiva / Indústria / Forn

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1714 d.C.

Patrimoni Immoble / Sistema hidràulic / Dipòsit

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Bens Immobles aïllats / Paviment

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Contemporani / 1860 - 1917 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Parcialment eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Tapat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
maig - juny de 2004 ; agost - novembre del 2005
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Esteve Nadal Roma - ACTIUM
Motivació:
Renovació de l'edifici
Promotor/propietari:
Ramon-Lluís Mota Aràs

Documentació

Documentació:

Llicència de Creative CommonsAquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 No adaptada de Creative Commons


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona