Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Francesc Cambó, Avinguda

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Francesc Cambó, Avinguda
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 431219,00000 | UTM Y: 4581921,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Resultats: Positius. Estratigrafia exhaurida

Descripció:

Entre els mesos d'octubre i desembre de l'any 1986, es va realitzar l'excavació de la zona de l'avinguda de Francesc Cambó afectada per la construccio d'un aparcament soterrani. Anteriorment, l'any 1984 (072/1984) es va realitzar quatre cales de petites dimensions per tal de comprovar la possibilitat arqueològica de l'indret.
En aquesta fase es va plantejar l'obertura de cinc gran cales i no una gran excavació en extensió per motius de viabilitat de la zona.
A la part de l'Avinguda de Francesc Cambó a tocar de Via Laietana es van situar les cales A-1 i A-2. La primera, a la banda de mar, tenia unes dimensions de 30 x 8 m i la segona, a la part muntanya, unes mides de 27 x 4 m. Entre els carrers Mercaders i Freixures es van situar les cales B-1, B-2 i B-3. Les cales B-1 i B-2 es situaven al costat de mar i tenien unes dimensions de 15 x 8. m i 11 x 9 m. respectivament, i la B-3 al costat muntanya amb unes dimensions de 42 x 5 m. Posteriorment, per tal de no tallar l'accés al carrer de Mercaders es va obrir l'espai entre les cales A-1 i B-1.

Les restes que es va documentar es poden dividir en diferents moments històrics, que corroboraven les dades de la intervenció anterior. D'època romana alt imperial es va localitzar estrats amb material ceràmic de diversa entitat. Més tard, en un moment tardoromà la zona va ser ocupada per un sector de necròpolis que es va documentar a totes les cales amb major o menor densitat d'ocupació. La tipologia d'inhumacions estava representada per tombes de tegula a doble vessant, àmfora, en taüt i en fossa simple.

La fase posterior, en plena època medieval, a partir del segle XIII-XIV, es trobava caracteritzada per les restes de diverses edificacions domèstiques acompanyades de pous i sitges que indicaven el desenvolupament de l'urbanisme a la zona. Aquestes edificacions es van reformen al llarg dels segles posteriors.

Finalment es valocalitzar les restes de les fonamentacions dels edificis més moderns, així com les diverses canalitzacions i serveis, associats al moment anterior a l'enderroc que es va realitzar per l'obertura de l'avinguda de Francesc Cambó.

En imatges

Notícies històriques:

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1275

  Data final de la construcció de l'església del convent de Santa Caterina.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1837

  Enderrocament del convent.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1844

  Inici de la construcció del mercat de Santa Caterina o d’Isabel II.

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1889

  El pla urbanístic d'Àngel Baixeras afectà aquesta zona suposant l'enderroc d'antigues cases

 • Tipus: Notícies / documents | Data: 1243

  Construcció del nou convent de l'orde dels predicadors Santa Caterina.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Àrea funeraria / Necròpolis / Inhumació / Tomba

Cronologia inicial:
Urbà / Antiguitat tardana / 300 - 399 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Antiguitat tardana / 400 - 715 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Casa

Cronologia inicial:
Urbà / Medieval / Predomini del Consell de Cent / 1285 - 1359 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Modern / 1472 - 1836 d.C.

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Modern / 1714 - 1836 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1917 - 1953 d.C.

Patrimoni Immoble / Estratigrafia

Cronologia inicial:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.
Cronologia final:
Urbà / Roma imperi / 10 a.C. - 99 d.C.

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Eliminat / Amb control arqueològic

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Protecció Física

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció legal Ajuntament

Actuacions:

Data:
13 d'octubre a 31 de desembre de 1986
Tipus:
Excavació
Tipus admin..:
Tipus actuació administrativa
Director / Autor:
Josep Oriol Granados/Maria Teresa Miró/ Carolina Rovira/ Montserrat Prat/ Dolors Salgot/ Emilia Pagès/Josep Obis. MHCB.
Motivació:
Construcció aparcament.
Promotor/propietari:

Documentació

Bibliografia:

 • BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, J., 2010. "La cristianización del suburbium de Barcino". Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografia, usos, función. Monografía de Arqueología Cordobesa 18, Córdoba, pp. 363-396.
 • CARRERAS, C., 2009. “Preliminars: L’estudi del territori de la colònia i les primeres terrisseries”. Barcino I. Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 11-20
 • CARRERAS, C. , 2009. “Les marques d’àmfores produïdes als tallers de Barcino” Barcino I.Marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona. Ed. Carrera, C.&Guitart, J. IEC,ICAT, Barcelona, pp. 21-44.
 • MIRÓ, M.T. [et al.]., 1993. "Intervencions a Barcino (1982-1989). Barcelona. Avinguda de Francesc Cambó", Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya. Època romana i antiguitat tardana. Campanyes 1982-1989, Barcelona, pp. 107.

Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona