Carta Arqueològica de Barcelona

Intervenció: Pla Central del Raval

 

Situació geogràfica

Context:
Zona urbana
Districte:
Ciutat Vella
Adreces:
Carrer Sant Jeroni 6-8-10-12-14
Coordenades UTM fus 31N ED50:
UTM X: 430509,00000 | UTM Y: 4581157,00000

Descripció, imatges i notes històriques

Nom singular: Pla Central del Raval

Resultats: Positius. Sense rebaix del subsòl

Descripció:

L’origen del carrer Sant Jeroni ve determinat pel procés de parcel•lació i obertura de noves vies plantejades per diferents propietaris d’hortes del Raval l’any 1807. No obstant això, els establiments dels solars de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es van realitzar el 1839, començant pel sector dels carrers Cadena i Sant Rafael. Poc després, el 1841, es van establir les finques del carrer Sant Jeroni, núm. 6, 6b i 18.

-Sant Jeroni, 6
L’establiment del terreny per part dels administradors de l’Hospital es va produir el 17 de maig de 1841. El seu beneficiari fou el taverner de Barcelona Miquel Ferrer. Els pactes de l’establiment li obligava a construir una casa en el termini màxim d’un any. Són escasses la documentació sobre el projecte constructiu de l’edifici. Tal vegada, Ferrer va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges l’any 1843, sota la direcció del mestre d’obres Antoni Valls (tal com s’evidencia en la carta de pagament de l’AHPB). Es tracta d’un edifici de planta baixa, quatre pisos alts i terrat transitable. La façana s’organitza a partir de les obertures (tres per cada nivell d’alçat; exceptuant la planta baixa).

-Sant Jeroni, 8
L’actual parcel•la de Sant Jeroni, núm. 8 i 14 va originar-se a partir de la unificació de dos solars propietat de l’antic Hospital l’any 1841. El seu beneficiari fou el comerciant Josep Colomer. Són escasses les noticies històriques sobre el projecte constructiu de l’edifici. No obstant això, Colomer havia de construir una casa en menys d’un any i amb una inversió mínima de 4000 lliures -tal com va acordar en els pactes de l’establiment de 1841-. Per tant, aquest va ser cedificat entre els anys 1841 i 1842. La seva façana principal presentava quatre nivells d’alçat (pb + 4p) amb tres obertures en cadascun d’ells.

-Sant Jeroni, 10
En l’obertura i urbanització de noves vies del Raval al llarg de les primeres dècades del segle XIX, els professionals del món de la construcció (paletes, mestres d’obres, serrallers, fusters, etc.) van tenir un paper decisiu en la promoció de nous habitatges, i en aquest sentit s’ha d’entendre el projecte de l’edifici objecte d’estudi.
El paleta Jacint Torner va adquirir un solar de l’antic hort de l’hospital de Sant Pau l’any 1839. Aquest limitava amb la finca veïna del carrer Sant Jeroni, núm. 12. El 1840 Torner va sol•licitar permís per a “construir una casa arreglada al perfil que acompaña en terreno de su propiedad situada en la calle de S. Geronimo esquina a la de San Rafael...” (AHCB, Consellers, Obreira C-XIV-135). Es tracta d’un edifici de planta baixa, quatre pisos alts (essent el darrer pis una addició posterior al projecte original), i terrat transitable. La seva façana s’organitza a partir de les obertures (quatre per cada nivell d’alçat).

-Sant Jeroni, 12
La parcel•la de Sant Jeroni, núm. 12, es troba al límit de la propietat de l’hort de la família Martí, a tocar de les hortes de l’Hospital. La configuració del solar és anterior a les operacions efectuades pels administradors de l’Hospital, i data de 1829. Salvador Rossinyol, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges l’any 1830, sota la direcció Josep Gelabert. La seva façana principal presenta sis nivells d’alçat (pb + 5p) amb sis obertures en cadascun d’ells.

-Sant Jeroni, 14
La parcel•la de Sant Jeroni, núm. 12, es troba al límit de la propietat de l’hort de la família Martí, a tocar de les hortes de l’Hospital. La configuració del solar és anterior a les operacions efectuades pels administradors de l’Hospital, i data de 1830. Llorenç Tizon, aleshores propietari de la finca, va sol•licitar permís per a construir un edifici d’habitatges l’any 1831, sota la direcció de l’arquitecte Francesc Vallès. La seva façana principal presenta tres nivells d’alçat (pb + 2p) amb cinc obertures en cadascun d’ells.


cronologia i tipologia de les troballes

Patrimoni Immoble / Hàbitat / Bloc de pisos

Cronologia inicial:
Urbà / Contemporani / 1836 - 1860 d.C.
Cronologia final:
Contemporani (Metropolità) / 1953 - Actualitat

Informació tècnica i legal

Estat de conservació:

Estat:
Bo

Protecció:

Proteccions existents:

Protecció Fisica:
Museitzat

Proteccions legals:

Protecció Generalitat de Catalunya:
Categoria:
Protecció Legal
Classificació:
Clases
Protecció específica de l'Ajuntament de Barcelona (PEPPA 2000):
Nivell de protecció:
Protecció Legal
Data aprovació:
Clases

Actuacions:

Data:
2000
Tipus:
Documentació / Estudi històric
Tipus admin..:
Preventiva
Director / Autor:
Francesc Caballé / Reinald Gonzàlez - Veclus, S.L.
Motivació:
Documental
Promotor/propietari:
Foment Ciutat Vella, S.A./ Barcelona

Documentació

Sense contingut

Aquesta Intervenció no té documentació adjunta


Carta Arqueològica de Barcelona + 3000 punts d’interès arqueològic geolocalitzats i tipificats.
Tot allò d'interès arqueològic que s'ha trobat a Barcelona

Llicència de Creative Commonsa
Carta Arqueològica és un producte realitzat pel Servei d'Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona Per a més informació podeu contactar amb docu_arqueologia@bcn.cat | Ajuntament de Barcelona